بر اساس بررسی های انجام شده، مردم کشورهای فقیرتر، قسمت بیشتری از اموال اکتسابی خود را نیز خرج می کنند.

به گزارش افکارنیوز ، مقامات پولی هر اقتصاد و کشوری، نیازمند سنجش میزان پولی که در جامعه وجود دارد، هستند.

جریان پول کشورهای فقیر در طول دو دهه گذشته بسیار آشفته بوده است.
جریان پول در این کشورها از ۵۰۰ میلیارد در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۲ هزار میلیارد دلار تا سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است.

در کشورهای فقیرتر، کمک های رسمی توسعه، منبع اصلی تامین بودجه محسوب می شود.

اما آن دسته از دولت هایی که بیشتر خرج می کنند، تنوع بیشتری از جریان سرمایه به داخل کشور خود را مشاهده می کنند.
این تنوع در جریان سرمایه تنها کمک ها را در بر نمی گیرد و شامل وام، وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می باشد.

این امری طبیعی است که کشورهایی که بخش اجرایی بهتری دارند، قادر به خرج بیشتر بوده و ظرفیت جذب منابع دیگر بودجه را نیز دارند.

بر اساس گزارش جدید طرح های توسعه (Development Initiatives) ، تمرکز بر منابع مالی و کمک ها، برای شناسایی راه های از بین بردن فقر در کشورهای فقیرتر ضروری است.


این اطلاعات نشان می دهند که اقتصادهای بالغ نظیر برزیل و چین به سرمایه گذاری مستقیم و وام ها اتکا دارند.

اکثریت جریان مالی ایران را سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشکیل می دهد.

کشور هند با توجه به سهم خود از مهاجران تولیدی، از وجوه ارسالی بهره مند است.

آفریقا بیشتر به کمک ها تکیه دارد.
مبلغ پرداختی دولت برای هر نفر در این منطقه کمتر از ۵۰۰ دلار در سال می باشد.
کمک ها ۷۰ درصد از منابع مالی خارج از کشور آفریقا را تشکیل می دهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات