معاون بازاریابی و فروش شرکت مخابرات استان تهران گفت: نهایت مدت انتظار برای متقاضیان دریافت تلفن در استان تهران یک هفته است البته هدف ها این است که واگذاری در تمامی مراکز را بروز کنیم

به گزارش افکارنیوز ، بیدخام افزود: سرعت واگذاری تلفن ثابت در حدود ۹۰ درصد مراکز بروز است در برخی مراکز هم این پروسه چند ساعت طول می کشد اما در بعضی از مراکز نیز این روند سرعت پائین تری دارد.

وی ادامه داد: اینترنت پر سرعت حجمی در استان های تهران و البرز تا اواسط پائیز سال جاری واگذار می شود که هدف ارائه این سرویس ارتقای کیفیت خدمات است.

بیدخام در مورد سرویس فن واژه تصریح کرد: برخی از سرویس ها مثل شماره تلفن های چهار و پنج رقمی و فن واژه مخصوص شرکت های حقوقی است و آنگونه که در آیین نامه قدی شده ما مجوز ارائه این خدمات به افراد را نداریم مگر در حالتی که آیین نامه تغییر کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات