در مجموع در تابستان سال جاری به طور متوسط ۷۰ میلیون و ۶۷۰ هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسید که سهم بنزین سوپر در مصرف روزانه این فرآورده نفتی تنها ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار لیتر بود.

به گزارش افکارنیوز ، در تابستان ۹۲ در مجموع ۶ میلیارد و ۵۲۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در سراسر ایران مصرف شد که از این رقم، ۲۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بنزین سوپر بوده است.

به عبارتی دیگر به طور متوسط در تابستان سال جاری ۷۰ میلیون و ۶۷۰ هزار لیتر بنزین در هر روز مصرف شد که ۳ میلیون و ۱۶۸ هزار لیتر از سبد مصرف روزانه این فراورده نفتی را بنزین سوپر شامل می شود.

در تابستان سال جاری، کمترین میزان مصرف روزانه بنزین سوپر به میزان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر در روز بیست و یکم مرداد ماه و بیشترین مصرف روزانه بنزین سوپر به میزان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در روز سی و یکم شهریور به ثبت رسید.

نمودار جزئیات مصرف روزانه بنزین کشور در تابستان ۹۲ در مقایسه با نمودار مصرف بنزین سوپر در این فصل بدین شرح است: (ارقام بر حسب میلیون لیتر است)

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات