وزیر راه وشهرسازی خواستار راه اندازی صندوق زمین و ساختمان در کنار صندوق های پس انداز مسکن شد.

  عباس آخوندی با تأکید بر لزوم تعریف نوعی رژیم پس انداز خانوار بر لزوم جلب اعتماد آنها در این سیستم برای خانه دار شدن تاکید کرد.

وی با بیان اینکه برخی سیاسیون علاقه فراوانی دارند که بگویند فرمول کوتاه مدت و بدون نیاز به پس انداز برای خانه دار شدن مردم سراغ دارند، اظهارداشت: تاکنون دو بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیتجه چنین سیاست هایی را دیده ایم که کارآمد نبوده است.

آخوندی از خانه دار شدن به عنوان بزرگترین اتفاق زندگی خانوارهای متوسط و ثمره یک عمر تلاش آنها یاد و تصریح کرد: از دیدگاه اقتصاد خود و اقتصاد خانوار برای خانه دار شدن جز اینکه یک رژیم پس انداز تعریف کنیم، نداریم. وی از نداشتن قدرت پس انداز و سطح درآمد خانوارها برای خرید یا ساخت خانه به عنوان مشکل اصلی یاد کرد و ادامه داد: برای موفق شدن سیستم پس انداز ابتدا باید اعتماد خانوارها را جلب کنیم به نحوی که خانوارها بدانند اگر با رژیم اقتصادی تعریف شده حرکت کنند با وجود ثباتی که در سیاستگذاری های حوزه وجود دارد می توانند صاحبخانه شوند.

وی با بیان اینکه جلب اعتماد خانوار در حوزه مسکن کار بسیار دشواری است، اظهارداشت: وزارت راه و شهرسازی باید با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک مسکن سیاست های خود را در
چارچوب طراحی پس اندازی که قدرت خرید مردم را افزایش دهد و همه سیاست های زمین شهری نیز باید پشتوانه سیاست مالی بخش مسکن قرار بگیرند چرا که با این شیوه می توان اعتماد خانوارها را جلب کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات