در نیمه نخست امسال، ۱۴۴ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال سهم به وکالت از شرکتهای مادر تخصصی در بورس و فرابورس و از طریق مزایده واگذار شد.

به گزارش افکارنیوز ، از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۱۴۴ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شد که از این میزان سهام فروش رفته ۱۳۸ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال به بخش خصوصی غیردولتی واگذار و ۶ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال سهم دولتی بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی داده شده است.


همچنین عملکرد سازمان خصوصی سازی در مدت زمان یادشده نشان می دهد ۱۱۳ هزار و ۵۱۶ میلیارد ریال سهم دولتی در بورس اوراق بهادار، ۵ هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال سهم از طریق مزایده و ۲۵ هزار و ۷۱۸ میلیارد ریال در فرابورس فروخته شده است.

افزون بر این، از ۱۴۴ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال ریال سهم واگذار شده در شش ماهه اول امسال، بالغ بر ۱۲۰ هزار و ۶۷۸ میلیارد ریال به صورت بلوکی، ۲۳ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال به صورت تدریجی و ۴۱۱ میلیارد ریال به صورت ترجیحی فروخته شده است.

بررسی آمار واگذاری سهام شرکتهای دولتی از ابتدا تا پایان شهریور ۹۲ به تفکیک شرکتهای مادر تخصصی هم گویای این مطلب است که سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۶۲۸ میلیارد ریال، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۴۶ هزار و ۷۳۲ میلیارد ریال و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۹۱ هزار و ۱۰۸ میلیارد ریال بوده است.

بر اساس این گزارش، ۹۳ میلیارد ریال سهم دولتی به وکالت از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۳ هزار و ۸۲۴ میلیارد ریال سهم به وکالت از شرکت مادر تخصصی توانیر، ۷ میلیارد ریال به وکالت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ۳۶ میلیارد ریال سهم دولتی به وکالت از ساتکاب، ۵۹۵ میلیارد ریال به وکالت از سازمان بازرگانی دولتی ایران، یک هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال سهم دولتی به وکالت از تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی، ۴۲ میلیارد ریال به وکالت از شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۷۷۷ میلیارد ریال سهم دولتی به وکالت از شرکت خدمات کشاورزی و ۲ میلیارد ریال به وکالت از عمران و بهسازی شهری ایران در مدت زمان یاد شده واگذار شده است.

آمار واگذاری سهام به تفکیک طبقه بندی قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم روایت از واگذاری ۷ هزار و ۲۴۱ میلیارد ریال سهم از شرکتهای گروه یک ماده ۲ این قانون و ۱۳۷ هزار و ۷۴۵ میلیارد ریال سهم از شرکتهای گروه دو ماده ۲ قانون اصل ۴۴ دارد.

همچنین آمار واگذاریها به تفکیک وزارتخانه از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ۹۲، بیانگر واگذاری ۹۱ هزار و ۷۳۷ میلیارد ریال سهم شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت، ۴۷ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۹۲ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و ۳ هزار  ۹۰۲ میلیارد ریال سهم از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو است.

همچنین یک هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت جهادکشاورزی و ۲ میلیارد ریال سهم شرکتهای وزارت راه و شهرسازی در مدت یادشده از بدنه دولت جدا شده است.

اما آمار اساسی عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی در شش ماهه نخست سال ۹۲ حکایت از واگذاری ۱۳۸ هزار و ۵۷۳ میلیارد ریال سهم دولتی به بخش غیردولتی دارد که از این میان ۹۵ هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال به افرداد حقیقی و حقوقی خصوصی فروخته شده است و ۴۳ هزار و ۹۱ میلیارد ریال سهم دولتی هم بابت رددیون دولت به ترتیب به پیمانکاران و مشاوران، و بانکها واگذار شده است.

همچنین آمار واگذاریها بابت رددیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی بالغ بر ۶ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال بوده و در عملکرد سازمان خصوصی سازی هیچ واگذاری بابت واگذاری سهام عدالت در این مدت درج نشده است.

این گزارش می افزاید: از ابتدای امسال تا پایان شهریور تعداد شرکتهای دولتی که بخشی یا سهام آنها به طور کامل واگذار شده شامل ۳۰ شرکت است که از این تعداد سهام ۲۵ شرکت به بخش خصوصی و سهام ۶ شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رددیون دولت فروخته شده است.
آمار سهام ترجیحی واگذار شده در این مدت هم نشان از واگذاری ۶۳ میلیون سهم به ارزش ۴۱۱ میلیارد ریال به ۳ هزار و ۲۸۱ نفر از کارکنان و کارمندان شرکتهای مشمول واگذاری دارد.

همچنین جمع کلی وجوه واریزی به خزانه به علاوه تهاتر توسط سازمان خصوصی سازی در نیمه نخست امسال بالغ بر ۷۶ هزار و ۷۸۵ میلیارد ریال بوده که از این میزان، واریز به حساب خاص خزانه بابت انتقال به دستگاههای طلبکار ۲۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال و تهاتر انجام یافته ۱۱ هزار و ۱۸۹ میلیارد ریال بوده است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات