وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تشکیل شورای عالی رفاه را مطرح کرد و خواستار اصلاح ساختار در بخش خدمات درمانی در چارچوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

به گزارش افکارنیوز ، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در اولین نشست گفت و گوی سه جانبه ملی که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضورنمایندگان تشکل های کارگری سراسر کشور برگزارشد گفت: تشکل های کارگری باید به سمت کارکیفی و موثربروند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین نشست پس ازطرح دیدگاه ها و بیان نقطه نظرات از سوی نمایندگان هریک از تشکل های کارگری گفت: با آسیب شناسی از وضعیت تشکل های کارگری بهترین راهکار را درنظام تصمیم سازی اتخاذ خواهیم کرد.

وی در پاسخ به درخواست تشکل های کارگری برای برگزاری نشست های متعدد گفت: توجه به مسائل تشکل های کارگری ازجمله برنامه هایی است که به طور جدی آن را پیگیری خواهم کرد.

وی افزود: اکنون که تصدی دراین سمت را پذیرفته ام می دانم که مسئولیت سنگینی بر دوشم است و باید فعالیتم در تمام عرصه های مربوط به وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی طوری باشد که فردا روزی بتوانم نزد خداوند متعال پاسخگو باشم.

ربیعی به اقدامات و فعالیت های خود دراین وزارتخانه اشاره کرد و گفت: دراولین گام به دلیل اهمیت سازمان تامین اجتماعی و نقش حمایتی سازمان مذکور برای کارگران و نیز رفع دغدغه از جامعه هدف، انتخاب مدیرعامل این سازمان در اولویت های کاری قرارگرفت و درگام بعدی مساله رفاه اجتماعی و موضوعات پیرامون این بخش مطرح گردید.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اذعان داشت: وقتی چیدمان در بخش های مختلف درست و قانونی باشد با تمرکز بیشتر بر نظارت و سیاست گذاری کلان در آن بخش ها متمرکز می شویم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی، تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی و اشتغال را از مهم ترین اولویت های کاری خود اعلام کرد و گفت: باید در این زمینه ها یادگار های خوبی از خود بر جای بگذارم.

ربیعی به موضوع رفاه اجتماعی و وضعیت آن در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: اقدامات رفاهی در کشور کم نبوده است. اما این اقدامات به صورت پراکنده و غیرملموس انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: به طور مثال پرداخت پول مستقیم به مردم، پرداخت یارانه مستقیم و نظایر آن ازجمله مواردیست که به صورت پراکنده انجام شده، بنابراین لازم است تا یارانه ها را به بخش درمان ببریم.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر مجموعه پول هدفمندی یارانه ها به سمت درمان برود از میزان نابرابری و فقر درجامعه کاسته می شود.

وی همچنین پیشنهاد تشکیل شورای عالی رفاه را مطرح کرد و خواستار اصلاح ساختار در بخش خدمات درمانی در چارچوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.

ربیعی به نقش و جایگاه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی درتوسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و افزود: ما حق مهندسی کردن تشکل ها را نداریم و معتقدیم آنچه طبیعت کار است باید اجرا شود و بنده برای خود فقط وظیفه باغبانی این تشکل ها را قائل هستم.

وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی همچنین خواستارمشارکت بیشتر تشکل های کارگری و نقش آفرینی آنان در مسائل جامعه شد و یادآورگردید: تشکل های کارگری با درک متقابل از مسائل جامعه دولت را در حل مشکلات کمک خواهند کرد.

ربیعی به موضوع ارتقای سطح آموزش در تشکلهای کارگری اشاره کرد و افزود: با افزایش سطح علمی تشکلها، آنان می توانند به عنوان یکی از ارکان اصلی شرکای اجتماعی به ایفای نقش بپردازند. در ضمن تشکل ها در خصوص چگونگی فعالیت موثرشان کار علمی انجام دهند، مطالعه کنند و بر اساس این مطالعات طرح هایی ارایه کنند که چگونه می خواهند و می توانند سهم موثرتری داشته باشند.

ربیعی تصریح کرد: بنابراین لازم است درک ما از شرایط اصلاح شود، تنش ها و چالش ها کار را با مشکل روبرو می کند وباید با تمام امکانات به سمت بهبود اوضاع برویم.

وی درپاسخ به یکی ازنمایندگان تشکل های کارگری مبنی بردرخواست بررسی اصلاحیه قانون کار گفت: لایحه قانون کار هنوز از مجلس شورای اسلامی برنگشته و در صورت برگشت این موضوع حتما پیگیری می شود و چنانچه با اصلاحات مورد نظرازمجلس برنگشت ازطریق کمیسیون های مربوطه موضوع قابل پیگیری است.

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص حضور اعضای تشکل های کارگری در سایرمجامع و هیات ها گفت: شرایط باید طوری شود تا نمایندگان تشکل های کارگری امکان نظارت برفعالیت هیات ها را هم داشته باشند.

وی درباره نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در ارائه آموزش های مهارتی به جوانان یاد آورشد: سازمان آموزش فنی و حرفه ای موضوعات مرتبط به آموزش های علمی را مد نظر قرارداده است اما جهت گیری های آموزشی این سازمان باید به سمت مهارتی شدن پیش برود.

ربیعی گفت: درزمینه مسکن مهر سیاست های دولت را پیگیری می کنیم و برای کارگران و بازنشسته ها نیز این موضوع قابل پیگیری است.

وی درخاتمه ازمشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی درتصمیم سازی های دولت استقبال کرد و گفت: پیشنهاد های شما در این دولت قابل احترام است و بدون شک مشارکت تان در تصمیم سازی های دولت موثرخواهد بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات