در فراخوان مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از اندیشمندان در مورد تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظرخواهی شد.

به گزارش افکارنیوز ، در فراخوان مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از اندیشمندان در مورد تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظرخواهی شد.

صاحبنظران و اندیشمندان در خصوص ماموریت های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظر دهند.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گفت: همفکری و همکاری نخبگان و اندیشمندان کشور برای تحقق توسعه پایدار ضروری است.

جمشید اثنی عشری فوق گفت: با این نگاه، از تمامی اندیشمندان، صاحب نظران و دلسوزانی که دغدغه اعتلای نظام و توسعه پایدار کشور را دارند برای مشارکت و همفکری در این زمینه دعوت می کنیم.

رئیس مرکز روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حاصل جمع دو معاونت رییس جمهور در ساختاری واحد است که شان کارشناسی این سازمان بر شان بودجه ریزی اش غلبه خواهد داشت.

وی، چابک بودن، دانش محوری، تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف سازمان برنامه و بودجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال های گذشته را از جمله وی‍ژگی های سازمان نوبنیاد دانست و تاکید کرد: نقشه راه برای حرکت در این مسیر، اجرای دقیق سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ است و انتظار داریم در این برهه که فرصت طلایی تاسیس ساختاری محکم و کارشناسی شده برای سیاست گذاری، راهبری و پایش موثر توسعه در کشور ایجاد شده، همه اندیشمندان و صاحبان تجربه و نظر، با انتقال نظریات و پیشنهادهایشان، رسالت ملی خود را ایفا کنند.

اثنی عشری گفت: تمامی دیدگاه های دریافتی را مغتنم و ارزشمند می دانیم و از آنها در برنامه و سیاست های در دست تدوین سازمان در شرف تاسیس بهره خواهیم برد.

وی درادامه بر ضرورت استفاده بهینه صاحب نظران از فضای تعاملی ایجاد شده در آستانه شکل گیری سازمان جدید تاکید کرد و گفت: به این منظور از اندیشمندان، صاحب نظران، استادان دانشگاه ها، خبرگان و متخصصان مدیریتی و اقتصادی، مدیران و فعالان نظام اداری دعوت می شود توصیه ها، پیشنهادها و دیدگاه های خود را به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت به نشانی الکترونیکی pr@mdhc. ir ارسال نمایند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات