رئیس اتحادیه کشوری قنادان با اشاره به رضایت مردم از وضعیت این صنف در ایام نوروز گفت: میزان افزایش قیمت شیرینی در سال جاری بستگی به وضعیت افزایش دستمزد کارگران، قیمت مواد اولیه و نرخ ارز دارد.

محمد نصرتی در مورد عملکرد صنف قنادان در ایام نوروز اظهار داشت: همان طور که قبل از سال جدید اعلام شده بود در ایام نوروز افزایش قیمتی در صنف قنادان وجود نداشت و خوشبختانه مردم نیز نسبت به کیفیت و قیمت شیرینی رضایت داشتند بنابراین مشکلی در این زمینه وجود نداشت.

وی درباره عملکرد دولت در تنظیم بازار امسال گفت: تنظیم بازار همیشه در مقاطعی انجام می شد ولی در این صنف همکاری و هماهنگی های خاصی وجود داشت و باید دید در سال جاری وضیت به چه شکلی ادامه پیدا می کند.

رئیس اتحادیه کشوری قنادان در مورد افزایش قیمت شیرینی در سال جاری بیان کرد: در مورد قیمت شیرینی در سال جاری باید دید وضعیت افزایش دستمزد کارگران و مواد اولیه به چه شکل است زیرا افزایش قیمت مواد اولیه بستگی به وضعیت ارز دارد و اگر این مسئله حل شود ممکن است قیمت مواد اولیه خیلی افزایش پیدا نکند ولی اگر وضعیت ارز قابل کنترل نباشد قطعا بر روی مواد اولیه اثر خواهد داشت. نرخ مواد اولیه نیز بر روی قیمت شیرینی اثر می گذارد.

وی با بیان اینکه نمی توان پیش بینی در مورد قیمت شیرینی و میزان افزایش آن داشت، تصریح کرد: سال گذشته قیمت شیرینی نسبت به سال ماقبل حدود ۲۵ درصد افزایش یافت و در مورد مواد اولیه نیز میزان افزایش بسیار متفاوت بود و در سال جاری نیز باید سیاست دولت در مورد ارز را دید تا بتوان بر اساس آن تصمیم گیری کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات