فائو با اعلام اینکه تعداد فقرای جهان تا سال ۲۰۱۵ به نصف کاهش می یابد، اعلام کرد: کاهش فقر در دنیا نابرابر است و در آفریقا در حال افزایش است.

به گزارش افکارنیوز ، سازمان بین المللی خواروبار جهانی در آغاز قرن بیست و یکم، بیش از ۱.۱ میلیارد نفر در فقر مطلق به سر می برند و روزانه کم تر از یک دلار درآمد دارند.

بر اساس گزارش فائو، پیشرفت ها در دست یابی به هدف کاهش فقرای کشورهای در حال توسعه به نصف تا سال ۲۰۱۵، چشمگیر اما نابرابر بوده است.

*تعداد فقرا در آفریقا به شدت افزایش و در آسیا ثابت ماند


اگرچه نسبت فقرا از ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت اما سیمای فقر از لحاظ منطقه ای بسیار متنوع است. در شرق آسیا، فقر در دهه ۱۹۹۰ به سرعت کاهش یافت. در جنوب آسیا، گرچه نسبت فقرا کم تر شد، اما تعداد آن ها تقریباً ثابت ماند. در جنوب صحرای افریقا، نسبت تغییر چندان نکرد، اما تعداد فقرا به شدت زیاد شد.

*تعداد فقرای جهان تا سال ۲۰۱۵ به نصف می رسد


آخرین پیش بینی های بانک جهانی نشان می دهد که کاهش نسبت فقرا در کشورهای در حال توسعه به نصف تا سال ۲۰۱۵ قابل دستیابی است. اما حتی اگر این هدف به طور کامل حاصل شود، به دلیل رشد جمعیت، تعداد مطلق فقرا بیش از ۳۰ درصد کاهش نخواهد یافت.

در جنوب صحرای افریقا، به نظر می رسد هدف ها قابل دست یابی نباشد. فقط کاهش اندکی در نسبت فقرا روی خواهد داد و افزایش تعداد فقرا ادامه خواهد داشت.

حتی پیش بینی های بانک جهانی بر فرض رشد اقتصادی سریع تر از گذشته استوار است. در برآوردهای بانک جهانی آمده است که اگر روند رشد اقتصادی به آهستگی دهه ۱۹۹۰ باشد، تعداد جمعیتی که در فقر مطلق به سر می برند، در ۱۵ سال آینده در سطح کنونی باقی خواهد ماند.

فائو در گزارش خود تاکید کرده است: در تمام نقاط جهان، رشد سریع اقتصادی برای فقرزدایی ضروری است. کاهش نابرابری ها نیز بویژه در برخی کشورها نقش تعیین کننده ای دارد. برخی برآوردها نشان می دهد در کشورهایی که فاصله نابرابری ها بیش تر است، برای دست یابی به هدف یاد شده، رشد اقتصادی باید دو برابر شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات