عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: یکی از راهکارهای رسیدن به تعادل در بازار مسکن، حذف مافیا و رانت خواران این حوزه است.

علی نعمت چهار دولی بر ضرورت حذف رانت خواران حوزه مسکن تاکید کرد و گفت: هم اکنون واسطه گری صنعت کشور را با افول همراه کرده است، بنابراین، برای اینکه بتوانیم یک ثبات قیمت را در بازار مسکن داشته باشیم، لازم است تدابیری جهت حذف مافیا و رانت خواران مسکن اندیشیده شود.

وی ادامه داد: هم چنین ارائه تسهیلات به سازندگان جهت روی آوردن به بافت های فرسوده و ساخت و ساز واحد های جدید، الزامی است، به گونه ای که پس از تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر، فرآیند این طرح در بافت های فرسوده ادامه یابد.

چهاردولی به هزینه انشعابی مسکن مهر اشاره کرد و گفت: هزینه انشعابی که هم اکنون در مسکن مهر مصرف می شود، کشنده است، از این رو لازم است، یک سری هزینه هایی که با واسطه گری در پیمانکاری صرف می شود و در انتها مصرف کننده را با مشکل مواجه می کند، حذف و در این مورد منطقی عمل کنیم.

چهار دولی تصریح کرد: هم چنین تشدید نظارت ها در این بازار و واگذاری ساخت و سازها به سازندگان واقعی مسکن، از دیگر مسائل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون تمام صنایع و بطور کلی اقتصاد کشور با واسطه گری و دلالی همراه شده است، از این رو برای اینکه بتوانیم یک ثبات قیمت را در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله مسکن داشته باشیم، باید تدابیری را جهت حذف این قشر بیاندیشیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات