دولت پرتغال بدون در نظرگرفتن نارضایتی های اجتماعی ناشی از اجرای طرح های ریاضت اقتصادی، در لایحه بودجه برای سال ۲۰۱۴ اجرای طرح های ریاضتی را ادامه می دهد.

به گزارش افکارنیوز ، " پدرو ساسوس کوییلو" نخست وزیر پرتغال امروز دراین باره گفت هیچ جایگزینی برای کاهش هزینه های عمومی وجود ندارد. زیرا اگر ما نتوانیم به تعهدات مالی و بودجه ای خود عمل کنیم آنگاه ما باید بهای سنگینی در بازار مالی پرداخت کنیم.

دولت پرتغال بدون در نظرگرفتن نارضایتی های اجتماعی ناشی از اجرای طرح های ریاضت اقتصادی، برای سال ۲۰۱۴ نیز لایحه بودجه ای برای تصویب در پارلمان تنظیم کرده که با کاهش شدید هزینه های عمومی و اجرای طرح های ریاضتی همراه است.

پرتغال که از سال ۲۰۱۱، از نظر مالی و اقتصادی دچار بحران بی سابقه ای شده است، مجبور شد برای جلوگیری ورشکستگی، در چارچوب یک بسته نجات مالی بین المللی، ۷۸ میلیارد یورو از گروه سه جانبه متشکل اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا وام بگیرد.

پرتغال در ازای دریافت وام، متعهد شد اصلاحاتی را در ساختار اقتصادی خود و از آن جمله طرح ریاضت اقتصادی بی سابقه ای را به اجرا گذارد. اجرای این طرح های ریاضت اقتصادی، شرایط زندگی را از نظر مالی و اقتصادی برای مردم این کشور به شدت سخت کرده است.دولت پرتغال برای آنکه در چارچوب بسته نجات مالی گروه سه جانبه حرکت کند تا قبل ارائه لایحه بودجه خود به پارلمان برای تصویب، باید ۴ میلیارد یورو در هزینه های خود صرفه جویی کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات