آمارها نشان می دهد تعطیلی دولت فدرال آمریکا تاثیر منفی بر تامین اجتماعی این کشور گذاشته است.

به گزارش افکارنیوز ، به علت تعطیلی بخشهایی از دولت فدرال، برای دومین بار در ۲ سال گذشته نظامیان سابق و بازنشستگان دولت فدرال آمریکا از کمترین خدمات تامین اجتماعی دولتی برخوردار می شوند.

آمارها نشان می دهد تعطیلی دولت سبب شده است دریافت کنندگان خدمات تامین اجتماعی در آمریکا مجبورند برای جبران کاهش این خدمات هزینه های بیشتری پرداخت کنند.

" تیلور استاوت" تحلیلگر سیاسی گفت: وقتی آنها نمی توانند دیگر کار کنند باید به طریقی تامین شوند و این وظیفه تامین اجتماعی است و اگر بودجه کافی وجود نداشته باشد تامین اجتماعی نمی تواند جوابگوی نیازهای آنها باشد.

دولت فدرال قرار بود میزان حق هر نفر را از تامین اجتماعی ۱.۵ درصد افزایش دهد اما به علت تعطیلی دولت این اتفاق نیفتاده است.

در عین حال" جک لو وزیر" خزانه داری آمریکا هشدار داد اگر دولت تا پایان این هفته سقف استقراض را افزایش ندهد، دولت ورشکسته خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات