کاندیدای ایرانی دبیرکلی فائو سرانجام سکوت خود را شکست و از دلایل عدم موفقیت ایران در این انتخابات گفت.

به گزارش افکارنیوز ، محمدسعید نوری نائینی عملکرد ایران درحوزه دیپلماسی و روابط بین المللی طی سال های گذشته را مانع رسیدن به دبیرکلی فائو عنوان می کند. او معتقد است که چهره سیاسی ایران در چند سال قبل باعث شده به رغم عملکرد مثبت ایران در سازمان بین المللی خواربار (فائو) رای همه کشورها به ایران (جز کره شمالی) منفی باشد. این نخستین بار نبود که نوری نائینی در مسابقه ای برای کسب یک کرسی جهانی با رقبای قدرتمند خود حضور می یافت.

او پیش از این در سال۱۳۸۴ به عنوان کاندیدا برای احراز پست ریاست مستقل شورای فائو معرفی شد و در انتخاباتی که در آذر ماه همان سال در مقر آن سازمان برگزار شد در برابر رقیب قدرتمند هلندی که مشاور وقت دبیرکل سازمان ملل بود به پیروزی رسید و برای مدت ۲سال ریاست مستقل شورای فائو را برعهده گرفت. سابقه نائینی در این سمت که از نظر جایگاه سازمانی برابر با دبیرکل این سازمان است سبب شد بار دیگر در آذر ماه۱۳۸۶ و برای بار دوم آن هم با رأی قاطع کشورهای عضو، به عنوان ریاست مستقل شورای فائو برگزیده شود.

موضوع حائز اهمیت تر آنکه نوری نائینی تنها فردی بود که فائو او را برای بازنویسی اساسنامه این سازمان دارای صلاحیت دانست و این پروژه عظیم را به او سپرد. پس از شکست ایران در احراز دبیرکلی فائو نیز خوزه داسیلوا، رقیب برنده این انتخابات، حتی پیش از اینکه بر کرسی تکیه زند از نوری نائینی خواست به عنوان مشاور، او را در اتمام پروژه بازنویسی اساسنامه فائو یاری رساند. موضوع دبیرکلی فائو بهانه ای شد تا در گفت وگویی با نوری نائینی، این مسئله مورد کنکاش قرار گیرد.

اگر موافق باشید صحبتمان را از چگونگی ورود شما به سازمان خواربار جهانی (فائو) آغاز کنیم؛ چه سالی به فائو رفتید و چطور شما به عنوان نماینده ایران انتخاب شدید؟

در سال۱۳۷۳، دکتر کلانتری، وزیر وقت کشاورزی به دلیل دغدغه ای که برای ارتقای شأن کشورمان در سازمان خواربار جهانی داشتند از من خواستند به مدت ۲سال برای سرو سامان دادن به وضعیت موجود، به این سازمان بروم. اما برخلاف انتظار این ۲سال تبدیل به ۱۱سال شد. در طول این مدت اقداماتی انجام شد که برای همیشه به نام ایران در تاریخ آن سازمان ثبت شده است.

ایجاد یک مجموعه علمی- فرهنگی شامل یک سالن رسانه های جمعی چند منظوره و یک نمایشگاه نوآوری های سنتی کشاورزی، به نام اتاق ایران در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و تدوین دستورالعمل حق غذا که براساس آن دسترسی به غذای سالم و کافی برای همه انسان ها به عنوان یکی از حقوق بشر شناخته می شود ازجمله اقدامات شاخص انجام شده در این سال ها بود.

چطور ایران توانست ریاست مستقل شورای فائو را طی ۲دوره از آن خود کند؟

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد به طور کلی ۲پست کلیدی دارد؛ مدیرکلی سازمان و ریاست مستقل شورا. درحالی که رقیب سرسختی از کشور هلند که سناتور آن کشور و مشاور دبیر کل وقت سازمان ملل بود را در مقابل داشتیم توانستیم ریاست مستقل شورا را به دست آوریم. پس از این ۲سال، در دوره بعد انتخابات هم با کسب ۱۹۰رأی موافق از ۱۹۲رأی اخذ شده برای بار دوم به این سمت انتخاب شدم.

چه عواملی این موفقیت را رقم زد؟

هرچند وجهه شخصی کاندیدای هر سمتی در انتخاب او مؤثر است، اما در اختیار گرفتن پست های بین المللی متاثر از وجهه سیاسی کشورهاست. بنابراین تصمیمات برای دادن رای، در پایتخت کشورها و براساس مصالح سیاسی گرفته و فقط انتخابات در سازمان های بین المللی برگزار می شود. در دور اول انتخابات هنوز دولت اصلاحات فعالیت داشت و روابط مناسب با سایر کشورها در کنار عملکرد مثبت ۱۱ساله من به عنوان نماینده ایران، سبب شد که به موفقیت دست یابیم. در دوره دوم به دلیل دستیابی به موفقیت های چشمگیر در دوره قبل هیچ کشور دیگری به معرفی کاندیدا برای پست مزبور اقدام نکرد و بدین ترتیب تقریبا کل آرا به ایران اختصاص یافت.

گفته می شود عدم تبلیغات مناسب در نتیجه انتخابات فائو در سال ۹۰ بی اثر نبوده است. شروع دیرهنگام تبلیغات و ضعیف عمل کردن ایران در این زمینه در شرایطی که کشورهایی همچون برزیل با همه توان به میدان آمده بودند برای انتخاب نشدن ایران مزید بر علت شد.

تبلیغات در شرایطی اهمیت پیدا می کند که ۲کاندیدا رقابتی نزدیک داشته باشند، همانطور که برای برزیل و اسپانیا در آن دوره تبلیغات بسیار مهم بود؛ مثلا کشور اسپانیا از آغاز فعالیت های انتخاباتی، هواپیمایی اختصاصی در اختیار کاندیدای خود گذاشته بود و کشور برزیل هم چندین بار هیأت های وزیران کشاورزی سایر کشورها را به کشورشان دعوت کرد و کاندیدای آنها برای جلب نظر مساعدشان به اکثریت قریب به اتفاق کشورها سفر کرد. وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور خارجه ایران هم در حد مقدورات کمک کردند و حتی دفتر کشاورزی اتاق صنایع و معادن نیز حمایت های فراوانی به عمل آورد اما در مقایسه با رقبا، مقدورات ما بسیار اندک بود. تبلیغات را دیر شروع کردیم، هماهنگی ها برنامه ریزی شده و دقیق نبود و امکانات در اختیار به هیچ روی به سطح کاندیداهای دیگر نمی رسید. البته در یک قضاوت عادلانه حتی اگر در حد و اندازه رقبا هم خرج می کردیم باز هم به دلیل شرایط سیاسی کشور توفیقی حاصل نمی شد.

برنامه های شاخص ایران در دوره حضور شما در سازمان خواربار جهانی چه بود؟

به طور کلی ۲هدف عمده برای دفتر نمایندگی ایران تعریف شده بود؛ یکی جذب کمک های فنی و تخصصی برای تسریع در توسعه کشاورزی ایران و دیگری ارتقای منزلت سیاسی و علمی کشور در بین کشورهای عضو. در مورد نخست ده ها پروژه فنی تخصصی با کمک فائو در کشور انجام شد که از نظر حجم و محتوا با دوره های قبل و بعد از آن به هیچ روی قابل مقایسه نیست. از دیدگاه دوم نیز طی مدت حضور، ریاست همه نهادهای تخصصی- انتخابی سازمان خواربار و کشاورزی را عهده دار بودم که کمیته امنیت غذایی جهانی یکی از آنهاست. از آنجا که ریاست این کمیته ها انتخابی است این موضوع را می توان به عنوان شاخصی برای نیل به هدف دوم یعنی ارتقای منزلت ملی ایران درنظر گرفت. به عبارت دیگر در این دوران کشورمان به عنوان یکی از کشورهای بانفوذ جایگاه شایسته ای به دست آورد. در همین دوران با موقعیت ویژه ای که داشتیم توانستیم دستورالعمل حق غذا به عنوان یکی از حقوق بشر را تدوین کنیم. گرچه در ابتدا برخی کشورهای قدرتمند به دلیل هزینه ای که طرح مزبور برای آنها ایجاد می کرد با انجام آن مخالف بودند اما در نهایت این دستورالعمل به عنوان یک توفیق و پیروزی بزرگ در کارنامه ایران به ثبت رسید و در حال حاضر حق غذا یکی از برنامه های مؤثرفائو در کاهش فقر و گرسنگی است.

اما شاخص ترین اقدام، بازنویسی اساسنامه فائو بود.

بله. در سال های پایانی با انتخاب من به ریاست کمیته اصلاحات فائو، وظیفه خطیر تدوین رفرم این سازمان به من سپرده شد. اساس تشکیل این کمیته جلوگیری از روند نزولی اهمیت فائو بود. به دلایل فنی و سیاسی بسیار، این سازمان بین المللی در حال افول و از دست دادن موقعیت خویش بود. به عنوان مثال می توان به کاهش مستمر بودجه طی ۱۰سال آخر قبل از اصلاحات اشاره کرد. کشورهای عضو در نخستین اقدام تصمیم به برگزاری یک ارزشیابی مستقل خارجی و بدون مشارکت فائو گرفتند. در گام نخست یک گروه از کارشناسان بین المللی تحقیقات جامعی درخصوص عملکرد این سازمان انجام دادند. نتیجه ۲سال پژوهش این افراد گزارشی با حجم ۴۰۰صفحه بود. در آن زمان من رئیس مستقل شورا بودم و طرحی نوشتم که این گزارش مطول را عملیاتی می کرد. برنامه من پس از طرح در شورای فائو با رأی مثبت تمام کشورها برای اجرا مورد موافقت قرار گرفت و از من خواستند که تدوین این رفرم را خودم به عهده بگیرم. این گزارش به یک برنامه عمل تبدیل شد که شامل ۲۷۴ اقدام بود. برخی از این اقدامات کوچک و برخی بسیار مهم بود. این برنامه برای تأیید به کنفرانس فائو- به عنوان بالاترین سطح تصمیم سازی این سازمان با عضویت تمام وزرا- ارجاع شد و به دلیل اهمیت آن با تشکیل شورای فوق العاده به تصویب رسید.

این برنامه در دوره کاندیداتوری شما برای دبیرکلی فائو تدوین شد؟

در زمان تدوین این برنامه من ریاست مستقل شورا را بر عهده داشتم اما پس از تصویب آن، دوره دوم ریاست من تمام شده بود بنابراین به ایران بازگشتم. ولی آقای داسیلوا به عنوان مدیرکل جدید، از من درخواست کرد به عنوان مشاور عالی آن سازمان، اجرای برنامه ای که نوشته بودم را برعهده بگیرم. چون این کاری بود که از نقطه صفر آن را خودم انجام داده بودم به ادامه کار علاقه مند بودم به همین دلیل پیشنهاد داسیلوا را پذیرفتم و در طول یک سال و نیم گذشته آن را به انجام رسانده و ۲ ماه پیش گزارش اتمام پروژه را به شورا و کنفرانس فائو ارائه دادم. شورا و کنفرانس نیز در یک اقدام استثنایی با قدردانی کتبی از جمهوری اسلامی ایران و شخص من، برنامه را موفقیت آمیز اعلام کردند.

مهم ترین اهداف این برنامه چیست؟

مهم ترین آن تغییر کارکرد سازمان خواربار و کشاورزی از روش های پروژه ای به یک روش نتیجه محور است که براساس عملکردها، در دوره های زمانی مشخص ارزشیابی و سنجیده شده و مورد قضاوت قرار می گیرد. در واقع فائو از شرایطی با تصمیم سازی دیوان سالارانه و سخت به مرحله عملکردی شفاف و ساده گام گذاشته است که هر اقدام آن قابل قضاوت و سنجش است. به طور قطع اثرات برنامه ای که از ۲ماه پیش اجرای آن کامل شده در چند سال آینده قابل مشاهده خواهد بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات