سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ در بازار به قیمت ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح زیر است:


نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

وانت باردو

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

---

وانت باردو. سپر جدید ( cop )

۱۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید ( cop )

۱۲,۲۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز ( cop )

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز ( cop )

۱۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۰,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

---

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

سمند SE

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF ۷

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF ۷ بدون مالتی پلکس

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند EF ۷ مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF ۷ با داشبورد جدید یورو ۴

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۸۰,۰۰۰

سمند EF ۷ دوگانه سوز

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF ۷ دوگانه سوز یورو ۴

۳۰,۲۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۹۵,۰۰۰

سمند سریر

---

---

پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۳۰۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ موتور TU ۵

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس LX موتور TU ۵

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۲,۵۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU ۵

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۳۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۸۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۲۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۹

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۸. دو ایربگ

۳۶,۳۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۸. تک ایربگ

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۲

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا TU ۵

۳۰,۴۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX. TU ۵

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۸۰۰

تندر E ۱

۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E ۲

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

---

رنو تندر E ۲ دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

---

رنو تندر اتوماتیک E ۲ تک ایربگ

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۳۶,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

---

---

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ EX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SL

۱۵,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ EX

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ LE

---

---

پراید ۱۴۱ SX

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

---

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ EX

۱۷,۳۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ LE

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ SX

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید SX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید LE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰,۰۰۰

---

پراید SE ۱۳۱

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

---

پراید LE ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا SL

---

---

تیبا EX

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

---

تیبا LX

---

---

تیبا SX یورو ۴

۲۰,۶۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

ریو مدل ۹۰. صفر

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

---

وانت نیسان. ABS . تاخوگراف

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

---

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۳,۷۰۰,۰۰۰

---

وانت نیسان دیزل. ABS . کولر

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۴۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

---

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

---

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C ۵ جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

---

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

---

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۲,۵۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار

۸۶,۵۰۰,۰۰۰

---

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۴,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

رنو تندر E ۲

۳۴,۶۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E ۲ آپشن دار

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E ۱ یورو ۴

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

---

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات