معاون آب و آبفای وزارت نیرو، محمد حاج رسولی ها، حمیدرضا جانباز، مهدی ایران نژاد و سیدسعید حسینی را به عنوان اعضای کمیته راهبردی توسعه و تامین سرمایه های انسانی این معاونت منصوب کرد.

به گزارش افکارنیوز ، با حکم رحیم میدانی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو، محمد حاج رسولی ها، حمیدرضا جانباز، مهدی ایران نژاد پاریزی و سیدسعید حسینی به عنوان اعضای کمیته راهبردی توسعه و تامین سرمایه های انسانی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو منصوب شدند.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو در حکم انتصاب اعضای کمیته راهبردی توسعه و تامین سرمایه های انسانی معاونت آب و آبفای وزارت نیرو آورده است: نظر به جایگاه خطیر بخش آب وزارت نیرو و نقش تعیین کننده منابع انسانی در تحقق مأموریت های آن و با توجه به مراتب توانایی و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به عضویت کمیته راهبردی توسعه و تأمین سرمایه های انسانی معاونت آب و آبفا منصوب می شوید.

امیدوارم در چارچوب سیاست های کلی وزارت نیرو و با همفکری و همکاری سایر اعضا، ضمن ارائه راهکارهای مناسب به منظور جذب، پرورش و نگهداشت منابع انسانی به منزله مهم ترین سرمایه ها، بتوان نسبت به تدوین برنامه های لازم برای ایجاد ظرفیت های تخصصی متناسب با نیازها و چالش های بخش آب و آبفای کشور اقدام کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات