در شماره ی شانزدهم روزنامه ی «اطلاعات» در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۰۵ مطلبی با عنوان «احصائیه» منتشر و در آن، تعداد اتومبیل ها، موتوسیکلت ها و بی سیکلت ها مطابق نمره بندی آن ها اعلام شده است.

به گزارش افکارنیوز ، در این گزارش، مجموع اتومبیل های در حال تردد در آن سال، ۱۱۴۰ دستگاه، موتورسیکلت ها ۱۷۸ دستگاه و دوچرخه ها ۱۱۳۳ دستگاه اعلام شده است. یعنی تعداد دوچرخه تقریبا با خودروها برابری می کند. علاوه بر این، طبق آنچه در ادامه ی این گزارش آورده شده، استفاده از دوچرخه در میان مردم عادی رواج بیشتری داشته است.

در جزییات این گزارش این گونه آورده شده است: «احصائیه ای که از اتومبیل های شهر طهران اعم از کرایه و شخصی و همچنین موتوسیکلت و بی سیکلت، مطابق نمره بندی به دست آمده به قراری است که به عرض قارئین گرام می رسد.

اتومبیل های شخصی ۵۶۴ دستگاه، اتومبیل های کرایه ۴۳۲ دستگاه، اتومبیل های بزرگ و کوچک که متعلق به خارجی ها و مشغول به کار است، ۱۰۸ دستگاه است، اتومبیل های سفارتخانه ها مخصوص کوردیپلماتیک ۳۶ دستگاه، موتورسیکلت شخصی ۱۳۵ دستگاه، موتورسیکلت کرایه ۴۳ دستگاه، دوچرخه ی شخصی ۶۱۰ دستگاه و دوچرخه ی کرایه ۴۲۳ دستگاه. جمع کلیه اتومبیل های موجوده طهران، باستثنای اتومبیل های قشونی وزارت مالیه (ارزاق) که نمره بندی مخصوص دارد، ۱۱۴۰ دستگاه می باشد. »

بنا بر این گزارش، تعداد اتومبیل های شخصی ۵۶۴ دستگاه و تعداد دوچرخه های شخصی ۶۱۰ دستگاه بوده که این نشان می دهد، فرهنگ دوچرخه سواری در آن زمان، بیشتر از فرهنگ اتومبیل سواری رواج داشته است، البته باید در نظر داشت که بالا بودن قیمت اتومبیل، امکان داشتن آن را بسیار محدود می کرد.حالا این روزها که ساعت ها در ترافیک های تهران می مانیم، شاید آرزو کنیم که فرهنگ دوچرخه سواری به همان منوال رشد می کرد، تا شاید شهری خالی تر از خودرو و دی اکسیدکربن می داشتیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات