نرخ بلیط قطار از مبدأ تهران به مشهد سرویس پردیس ۳۳ هزار تومان قیمت دارد.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح جدول زیر است:

مبدأ تهران

مبدأ

نوع سرویس

مقصد

قیمت (تومان)

تهران

۶ تخته

اصفهان

۱۸,۶۰۰

تهران

پردیس

شیراز

۱۶,۱۰۰

تهران

۶ تخته

شیراز

۳۶,۰۰۰

تهران

نگین

مشهد

۳۹,۰۰۰

تهران

نور

شیراز

۵۵,۶۰۰

تهران

اتوبوسی دو طبقه

مشهد

۱۸,۰۰۰

تهران

پلور سبز

شیراز

۲۶,۲۰۰

تهران

سفیر

مشهد

۳۶,۵۰۰

تهران

پلور سبز

خرمشهر

۳۱,۵۰۰

تهران

غزال

مشهد

۴۵,۰۰۰

تهران

۶ تخته

خرمشهر

۲۵,۵۰۰

تهران

نور

مشهد

۵۱,۰۰۰

تهران

۶ تخته

تبریز

۱۲,۰۰۰

تهران

سبز

مشهد

۳۱,۰۰۰

تهران

۴ تخته

تبریز

۲۲,۰۰۰

تهران

سیمرغ

مشهد

۳۱,۰۰۰

تهران

سبز

تبریز

۲۴,۰۰۰

تهران

پردیس

مشهد

۳۳,۰۰۰

تهران

اتوبوسی

اهواز

۴۲,۰۰۰

تهران

۶ تخته

شیراز

۲۰,۰۰۰

تهران

پلور سبز

اهواز

۲۱,۴۰۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات