ستون امروز نبض بازار، شامل برگزیده ای از واحدهای مسکونی فروشی در مناطق مختلف تهران است که قیمت پیشنهادی هر مترمربع آنها کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از سوی مالکان اعلام شده است.

به گزارش افکارنیوز ، شواهد در بازار فروش این دسته از واحدهای مسکونی با چنین قیمت هایی نشان می دهد که ممکن است سند واحدهای مذکور، قولنامه ای باشد یا اینکه این واحدها از عمربنای بالایی برخوردار باشند و از طرف دیگر براساس قیمت منطقه ای، اغلب این واحدها در مناطق جنوبی تهران واقع شده اند، اگر چه این روزها پیدا کردن واحدی با این بازه قیمتی در جنوب تهران هم محدود شده است اما به هر حال نسبت به دیگر مناطق تهران خریداران می توانند در جنوب تهران زودتر به نتیجه برسند.

ناگفته نماند که تعداد واحدهای مسکونی قولنامه ای با قیمت پیشنهادی کمتر از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در شرق تهران بیش از مناطق دیگر است.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات