معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر تغییری در تحویل نهاده های دامی با شرایط فعلی اتفاق نیفتد، قیمت مرغ تا پایان سال افزایش نمی یابد.

به گزارش افکارنیوز ، حسن رکنی معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نشست هماهنگی تشکلهای مرغداران ایران با اعلام این خبر گفت: تغییر ارز مرجع به مبادله ای برای واردات نهاده ها نمی تواند تغییری در افزایش قیمت تمام شده و تولید مرغداران داشته باشد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: همچنان که خود مرغداران نیز تاکید دارند، پیش از تبدیل ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به ۲۴۷۷ تومان برای واردات نهاده ها تقریبا ۹۰ درصد نیاز خوراک مرغداران از بازار آزاد تهیه می شد.

وی گفت: وجود دو نرخ ارز ۱۲۲۶ و ۲۴۷۷ تومان تنها رانت ایجاد می کرد و سود آن نیز برای عده ای سود جو بود. از سویی دیگر محصولات داخل نیز قابل رقابت نمی شد.

رکنی در خصوص قابل رقابت نشدن محصول نهایی با ارز مرجع ارزان گفت: درصورتی که ارز ۱۲۲۶تومان برای واردات نهاده ها اختصاص یابد محصول نهایی نیز بر اساس آن قیمت گذاری می شود و این روند همواره راهی را برای به صرفه بودن واردات برای متولیان آن باز می کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در عین حال تاکید کرد: به دنبال افزایش قیمت نیستیم، اما تلاش می کنیم انگیزه تولید در تولید کنندگان ایجاد کرده و قیمت منطقه ای برای محصولات آنها ایجاد کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات