با توجه به قیمت فعلی نهاده های دامی (بر مبنای ارز مبادله ای) قیمت شیر خام حدود ۲۸ درصد و قیمت فرآورده های لبنی حدود ۱۷ درصد افزایش می یابد.

به گزارش افکارنیوز ، سعید سلطانی سروستانی اظهار داشت: زمانی که قیمت نهاده های دامی افزایش می یابد، با توجه به اینکه ۷۰ درصد قیمت تمام شده ی شیر مربوط به نهاده های دامی است، افزایش قیمت آن امری طبیعی است.

وی افزود: با توجه به قیمت فعلی نهاده های دامی (بر مبنای ارز مبادله ای) قیمت شیر خام حدود ۲۸ درصد و قیمت فرآورده های لبنی حدود ۱۷ درصد افزایش می یابد.

سلطانی تأکید کرد: این قیمت ها منوط به قیمت های فعلی نهاده ها بوده و در صورت افزایش یا کاهش مجدد قیمت نهاده ها، قیمت شیر نیز به نفع آن تعیین می کند.

وی با اشاره به وجود بازار سیاه در کشور ادامه داد: با توجه به اینکه تمام نیاز مردم از شرکت پشتیبانی و شبکه های تعاونی تأمین نمی شود تولیدکنندگان برای تأمین نهاده های مورد نیاز خود به بازار آزاد متوسل می شوند.

سلطانی اضافه کرد: پیش از این اختلاف قیمت زیادی میان نهاده های آزاد دولتی نبود اما در حال حاضر این اختلاف قیمت حدود ۳۰ درصد است.

***قوانین حمایتی از دامداران اجرا شود

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران با تأکید بر این که نگاه به این مسائل باید همه جانبه باشد، افزود: در کشورهای دنیا به شیر یارانه تعلق می گیرد بیشتر اما در کشورها قوانین حمایتی برای دامداران نادیده گرفته شده است.

سلطانی اضافه کرد: از جمله این قوانین می توان به قانون نظام جامع دامپروری کشور، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی (که بر تعیین قیمت تضمینی و خرید تضمینی شیر خام تأکید دارد) و ماده ی ۴ قانون هدفمندی یارانه ها (که بر قطع نشدن یارانه شیر تأکید دارد) اشاره کرد.

وی ادامه داد: طبق ماده ۴ قانون هدفمندی یارانه ها یارانه شیر نه تنها نباید قطع شود بلکه مبلغی که هر سال برای آن در نظر گرفته می شود نباید از سال قبل کمتر باشد.

سلطانی اظهار داشت: اجرای قوانین حمایتی از دامداران نباید قطع شود.

وی همچنین با اشاره به نقش شیر در تضمین سلامت جامعه گفت: حداقل اگر به تولید کنندگان توجه نمی شود باید به سلامت جامعه و مردم توجه کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات