برای دومین سال متوالی:

سایپا در حالی برای دومین سال به عنوان صادر کننده ممتاز کشور شناخته شد که ۷ سال متوالی نیز به عنوان صادر کننده نمونه کشوری شناخته شده است.

به گزارش سایپانیوز، در مراسم روز ملی صادرات سایپا برای دومین سال پیاپی به عنوان صادر کننده ممتاز کشوری شناخته شد و لوح تقدیر و تندیس صادر کننده ممتاز کشور را از آن خود کرد.

این موفقیت در حالی توسط سایپا کسب شد که پیش از آن و به مدت ۷ سال سایپا به عنوان صادر کننده نمونه کشوری شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفته است.

موفقیت های صادراتی شرکت سایپا علیرغم فضای نامساعد بین المللی نشان از توان صادراتی این شرکت و اهمیت آن در برنامه های استراتژیک سایپا دارد.

لازم به ذکر است امسال در مجموع ۲۴۰ شرکت برای حضور در فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت نام کرده بودند که در ۱۶ گروه کالایی و شش گروه خدماتی طبقه بندی شده اند و در نهایت ۴۶ صادرکننده نمونه در حوزه کالا، چهار صادرکننده نمونه در حوزه خدمات، پنج تشکل نمونه صادراتی و پنج صادرکننده ممتاز معرفی شدند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات