عضو شورایعالی بورس با بیان اینکه حذف یارانه دهک های پردرآمد، ابتدا با خوداظهاری است، گفت: حذف یارانه افراد، با تجسس در دارائی های سهامداران، اقدام صحیحی نیست و شناسایی افراد پردرآمد باید با خوداظهاری بوده و بر مبنای درآمد انجام شود.

به گزارش افکارنیوز ، محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا یارانه سهامداران بورسی حذف خواهد شد، اظهار داشت: شناسایی افراد از طریق دارایی های بورسی شان کار صحیحی نیست.

وی با بیان اینکه بورس اجازه ای به مسئولان برای تجسس در دارائی های آنان را نخواهد داد، گفت: حذف یارانه ها باید در مرحله اول با خوداظهاری باشد. شناسایی دهک های پردرآمد نیازمند، بانک اطلاعاتی دقیق از میزان درآمد افراد است.

پورابراهیمی ادامه داد: دولت برای حذف یارانه دهک ها نمی تواند از طریق دارایی های سهامداران تصمیم بگیرد، چراکه بسیاری از شرکت های دولتی از طریق منابع محدود سهامداران تأمین مالی شده و پروژه ها عملیاتی می شوند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا، حذف یارانه سهامداران موجب خروج آنان از بورس نخواهد شد، گفت: بسیاری از سهامداران با ورود به بورس، متضرر هم شده اند و در این باره تصمیم گیری درباره درآمد آنان از طریق بورس کار درستی نیست.

* تغییرات در سطح شورایعالی بورس/عبدو تبریزی گزینه وزیر اقتصاد در شورا

پورابراهیمی همچنین با اعلام اینکه به زودی در شورایعالی بورس تغییرانی انجام خواهد شد، گفت: حسین عبدو تبریزی به عنوان گزینه وزیر اقتصاد در شورایعالی بورس، مطرح شده است.

عضو حقیقی شورایعالی بورس ادامه داد: طبق تصمیم وزیر اقتصاد و کانون ها تغییراتی در شورایعالی بورس انجام خواهد شد؛ این اقدام برای حرکت سریع در اقدامات و برنامه ریزی های صحیح در سطح بورس و پویایی بیش تر در سطح مدیران، انجام خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات