نوبخت اعلام کرد

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این که آمار شرط کافی و لازم برای توسعه و تصمیم گیری است، گفت: فقدان آمار صحیح و دقیق سرعت تصمیم گیری در مورد نحوه ادامه هدفمندی یارانه ها و شناسایی دهک های درآمدی را با کندی مواجه کرده است.

به گزارش افکارنیوز ، محمدباقر نوبخت در مراسم همایش روز ملی آمار با بیان این که پایه و مبنای توسعه در کشور اطلاعات آماری است، اظهار کرد: هر دستگاهی بدون تکیه بر آمار و اطلاعات امکان پیشرفت نخواهد داشت، چرا که آمار نه تنها آغاز هر کاری را شکل می دهد، بلکه حالت اصلاح و بهبود گونه نیز در توسعه ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان این که بعد از قانون اساسی فراترین سند، سند چشم انداز است، گفت: براین اساس ایران کشوری توسعه یافته و در جایگاه نخست اطلاعاتی و فناوری و تعاملی سازنده با جهان خواهد بود، اما این توسعه لزوما همان مفاهیم، ابعاد و شاخص هایی که سایر کشور های جهان دارند، نیست چرا که هنجارها و ارزش های ما با آنها متفاوت است. از این رو مقام معظم رهبری پیشرفت را جایگزین واژه توسعه کرده است.

نوبخت با اشاره به نقش آمار در توسعه تاکید کرد: آمار شرط لازم و کافی برای توسعه است و شرط کافی این است که نه تنها آمار باید وجود داشته باشد، بلکه از دقت و صحت کافی نیز برخوردار باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات