رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه خبر داد:

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه، از راه اندازی سامانه تأییدیه چک به عنوان یکی از جدیدترین خدمات بانک سپه خبر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه - حسین صلواتی گفت: بانک سپه به تازگی سامانه تأیید چکها را راه اندازی کرده که با توجه به مزایای طرح و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، سرویس مناسب و مطلوبی برای مشتریان و هموطنان عزیز است.

وی افزود: به منظور ارائه خدمت یاد شده مشتریان دارنده حسابهای جاری طلایی ضمن مراجعه به شعب فرم پیش بینی شده درخواست خدمت تاییدیه چکها را تکمیل نموده که سه مدل تأییدیه شامل کل چکها، خاص و کف مبلغ قابل ارائه است که مشتری بسته به نوع انتخاب خود از مزایای آن بهره مند خواهد شد.

رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه در تشریح تأییدیه کل چکها گفت: در این نوع خدمت کلیه چکهای حساب جهت پاس شدن نیاز به ثبت تأییدیه توسط مشتری خواهد داشت.

وی در ارتباط با تأیید خاص گفت: در این نوع سرویس تنها چکهایی از حساب مشتری کنترل می شود که قبلاً برای آنها در اینترنت بانک از سوی مشتری تأییدیه تکمیل شده باشد.

رئیس اداره کل خدمات فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری نوین بانک سپه در ارتباط با تأییدیه کف مبلغ اظهارداشت: در این نوع خدمت بنا به در خواست مشتری چکهایی کنترل می شود که مبلغ آن از رقم اعلام شده مشتری (کف مبلغ) بیشتر باشد، به عنوان مثال چنانچه مشتری کف مبلغ ۱۰ میلیون ریال را اعلام کرده باشد چکهای صادره زیر مبلغ فوق بدون تأییدیه پاس خواهد شد ولی چکهای دارای مبالغ بالاتر نیاز به ثبت تأییدیه از سوی ایشان خواهد داشت.

صلواتی تأکید کرد: ورودیه اطلاعات برای انعکاس در سامانه مذکور اینترنت بانک سپه و برای مشترکان اینترنت بانک دارنده جاری طلایی خواهد بود که شامل دو بخش ثبت و اصلاح اطلاعات است. در این سامانه اطلاعات وارد شده توسط مشتری کنترل (شماره سریال چک) و پس از تأیید در دیتابیس نگهداری می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات