مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ در بازار به قیمت ۶۱ میلیون به فروش میرسد.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح زیر است:

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

وانت باردو

۱۰,۹۰۰,۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید ( cop )

۱۱,۲۰۰,۰۰۰

۱۰,۸۷۰,۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید ( cop )

۱۲,۳۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۷۰,۰۰۰

وانت باردو دوگانه سوز

۱۲,۶۰۰,۰۰۰

۱۲,۳۱۰,۰۰۰

وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز ( cop )

۱۳,۱۰۰,۰۰۰

۱۲,۸۲۰,۰۰۰

وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز ( cop )

۱۳,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۳۲۰,۰۰۰

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

سمند SE

۲۳,۵۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF ۷

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF ۷ بدون مالتی پلکس

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند EF ۷ مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF ۷ با داشبورد جدید یورو ۴

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۸۰,۰۰۰

سمند EF ۷ دوگانه سوز

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF ۷ دوگانه سوز یورو ۴

۲۹,۹۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۹۵,۰۰۰

سمند سریر

پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۳۵۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ موتور TU ۵

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX موتور TU ۵

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU ۵

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۷۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۲۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۹

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۸. تک ایربگ

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۸. دو ایربگ

۳۶,۴۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V ۲

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رانا EL. TU ۵

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۵۰۰,۰۰۰

رانا LX. TU ۵

۳۱,۵۰۰,۰۰۰

۳۰,۲۳۲,۸۰۰

تندر E ۱

۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۳۱,۵۵۰,۰۰۰

رنو تندر E ۲

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

رنو تندر E ۲ دوگانه سوز

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

رنو تندر اتوماتیک E ۲ تک ایربگ

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۳۶,۰۰۰

وانت دیزل تونلند

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

پراید ۱۳۲ LE

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۵,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ EX

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

پراید ۱۴۱ LE

پراید ۱۴۱ SX

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ LE

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SX

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

پراید SX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید LE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰,۰۰۰

پراید SE ۱۳۱

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

پراید LE ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

تیبا SL

تیبا EX

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

تیبا LX

تیبا SX یورو ۴

۲۰,۶۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۶۰,۰۰۰

ریو مدل ۹۰. صفر

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت نیسان. ABS . تاخوگراف

۲۲,۸۰۰,۰۰۰

وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف

۲۳,۷۰۰,۰۰۰

وانت نیسان دیزل. ABS . کولر

۲۴,۶۰۰,۰۰۰

۲۷,۱۴۰,۰۰۰

وانت شوکا

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

وانت شوکا گازسوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۹۱۰,۰۰۰

زانتیا. مشابه صفر ۸۹

۵۹,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ تک کابین اتاق جدید

۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۸۲۹,۰۰۰

پیکاپ دو کابین اتاق جدید

۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۸۴۰,۰۰۰

سیتروئن C ۵ جدید ۲۰۱۱

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

مورانو ۲۰۱۲

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰

نیسان تینا HIGH

۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰

نیسان تینا MID

۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰

نیسان قشقایی HIGH

۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ماکسیما. مولتی مدیا

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات

۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۵,۲۳۰,۰۰۰

مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار

۸۶,۰۰۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲

۶۴,۵۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۲۰,۰۰۰

مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱

۶۱,۰۰۰,۰۰۰

توقف تولید

رنو تندر E ۲

۳۴,۶۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۱۰,۰۰۰

رنو تندر E ۲ آپشن دار

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶,۸۰۰,۰۰۰

پارس تندر. اتاق جدید

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۳۷,۵۳۰,۰۰۰

رنو تندر E ۱ یورو ۴

۳۱,۳۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

هیوندای آوانته اتوماتیک

۹۰,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای آوانته معمولی

۷۷,۰۰۰,۰۰۰

هیوندای ورنا اتوماتیک

هیوندای ورنا معمولی

لیفان ۵۲۰ آی

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱ ٫ ۶

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

لیفان ۶۲۰ موتور ۱ ٫ ۸

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۹۰۰,۰۰۰

جک توجوی هاچ بک

۳۱,۲۰۰,۰۰۰

۳۳,۹۹۰,۰۰۰

جک توجوی صندوقدار

۳۲,۳۰۰,۰۰۰

۳۵,۵۶۰,۰۰۰

جک J ۵

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

۴۶,۹۰۰,۰۰۰

لیفان X ۶۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۳,۶۰۰,۰۰۰

لوبو

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

مزدا ۳. تیپ ۱ صندوق دار

۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳. تیپ ۲ صندوق دار

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳. تیپ ۳ صندوق دار

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳. تیپ ۱ هاچ بک

مزدا ۳. تیپ ۳ هاچ بک

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳. تیپ ۴ صندوق دار

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۹۵,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ با موتور ۱ ٫ ۶

۸۰,۵۰۰,۰۰۰

مزدا ۳ قدیم تیپ ۳ ٫مشابه صفر ۸۹

۷۹,۰۰۰,۰۰۰

مزدا ۲ فول

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین

۲۷,۸۰۰,۰۰۰

وانت مزدا تک کابین گازسوز

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز

۳۲,۵۰۰,۰۰۰

آسا. فاو B ۵۰

وانت کاپرا تک کابین

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۷۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل

۶۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل

۶۷,۰۰۰,۰۰۰

۶۹,۷۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۵ تن بدون کاربری

۷۰,۳۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۶ تن بدون کاربری

۸۸,۵۰۰,۰۰۰

ایسوزو ۸ تن بدون کاربری

۹۳,۷۰۰,۰۰۰

مینی بوس ایسوزو مدل سحر

۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰

کامیون ایسوزو ۱۸ تن

۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

MVM ۱۱۰ چهار سیلندر

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک

۲۴,۵۰۰,۰۰۰

MVM ۱۱۰ سه سیلندر

۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۵۳۰

۳۷,۵۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۳۱۵ هاچ بک

۳۵,۶۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

MVM ۳۱۵ صندوقدار

۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تیگو _ X ۳۳

۶۰,۲۰۰,۰۰۰

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

۴۷,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE

۵۴,۰۰۰,۰۰۰

ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸

۴۳,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹

۴۶,۵۰۰,۰۰۰

جنتو. دنده اتوماتیک

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

پروتون ویرا

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

گک گونو – G ۵

۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی موسویی

۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پاژن پیکاپ / صندلی معمولی

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

ون MPX

هرور

کاکی ۵

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

وینگل ۳ تک کابین

وینگل ۳ دو کابین

۵۸,۰۰۰,۰۰۰

وینگل ۵ تک کابین

به زودی

وینگل ۵ دو کابین

۶۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

هاوال M ۴

به زودی

هاوال H ۶

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

وانت دییر

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات