پراید ۱۱۱ LE در بازار به قیمت ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح زیر است:

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

پژو روآ سال سفارشی

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

---

پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۳۵۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۲,۹۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس LX موتور TU۵

۳۷,۹۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۷۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ . دو ایربگ

۳۶,۴۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ . تک ایربگ

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

پراید ۱۳۲ EX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ LE

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SL

۱۵,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ EX

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ SX

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

---

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ LE

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ SX

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید SX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید SE ۱۳۱

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید LE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰,۰۰۰

---

پراید LE ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات