گارانتی

قیمت (تومان)

برند-مدل

ASUS

شرکت آوات + لوتوس

۲,۹ ۰۰ , ۰۰۰

Asus-Padfone-Infinity-۳۲G-" ۱۰.۱

شرکت آوات+ لوتوس

۲,۱۰۰,۰۰۰

Asus-PadFone۲-۳۲-۲G-" ۱۰.۱

شرکت الماس+لوتوس

۱,۸ ۳ ۰,۰۰۰

ASUS-VivoTab-Smart-Me۴۰۰cl-۶۴-۲-" ۱۰.۱

شرکت آواژنگ+ لوتوس

۱,۰۵ ۰ , ۰۰۰

Asus-Google-Nexus۷-۳۲-۱G-" ۷-۳G

هماهنگ و بیمه ایران+ لوتوس

۸۰۰ , ۰۰۰

Asus-Google-Nexus۷-۳۲-۱G-" ۷-Wifi

آواژنگ+ لوتوس

۸۲۰,۰۰۰

ASUS-Fonepad-۳۲-۱G-" ۷

آواژنگ+ لوتوس

۷۵ ۰ , ۰۰۰

ASUS-Fonepad-۸-۱G-" ۷

شرکت الماس+لوتوس

۶۰ ۰ , ۰۰۰

ASUS-Memopad-ME۱۷۳-۱۶-۱G-" ۷

آواژنگ+ لوتوس

۵۶۰,۰۰۰

ASUS-Memopad-۱۶-۱G-" ۷

IBM LENOVO

سازگار+ لوتوس

۶ ۰۰ , ۰۰۰

Lenovo-Ideapad-A۲۱۰۷A-CortexA۹-۱G-۱۶-" ۷

سازگار+ لوتوس

۶۸۰,۰۰۰

Lenovo-Ideatab-A۳۰۰۰-۱G-۱۶-" ۷

SAMSUNG

شرکت هماهنگ و بیمه ایران + طلایی شرکت لوتوس

۱, ۶ ۶۰,۰۰۰

SAMSUNG-Galaxy-Note۱۰.۱-N۸۰۰۰-۱۶-۲G-" ۱۰.۱

طلایی شرکت لوتوس

۱,۴ ۵۰ , ۰۰۰

Samsung-Galaxy-Note۸-N۵۱۰۰-۱۶-۲G-" ۸

طلایی شرکت لوتوس+هماهنگ

۱,۳۶۰,۰۰۰

SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-P۵۲۰۰-۱۶-۱.۵G-" ۱۰.۱

طلایی شرکت لوتوس

۱, ۲۷۰ , ۰۰۰

Samsung-Galaxy-TAB۳-۱۶-۱.۵G-" ۸

شرکت هماهنگ و بیمه ایران + طلایی شرکت لوتوس

۱, ۳ ۰۰,۰۰۰

SAMSUNG-Galaxy-Tab۲-۱۰.۱-P۵۱۰۰-۱۶-۱G-" ۱۰.۱

طلایی شرکت لوتوس

۱,۱۸۰,۰۰۰

SAMSUNG-Galaxy-Tab۳-T۳۱۱۰-۱۶-۱.۵G-" ۸

طلایی شرکت لوتوس

۹ ۵۰ , ۰۰۰

SAMSUNG-Galaxy-Tab۲-P۳۱۰۰-۱۶-۱G-" ۷

شرکت هماهنگ و بیمه ایران + طلایی شرکت لوتوس

۹ ۰ ۰ , ۰۰۰

SAMSUNG-Galaxy-Tab۲-P۳۱۰۰-۸-۱G-" ۷

APPLE IPAD

طلایی شرکت لوتوس

۳,۰۰ ۰ , ۰۰۰

Apple-Ipad۴-WiFi-۴G-۱۲۸G-" ۹.۷

طلایی شرکت لوتوس

۱,۹۱ ۰ , ۰۰۰

Apple-Ipad-۴-WiFi-۳۲G-" ۹.۷

طلایی شرکت لوتوس

۱,۱۱۰,۰۰۰

Apple-Ipad-mini-WiFi-۱۶-۵۱۲M-" ۷.۹

AXTROM

شرکت اواژنگ+لوتوس

۵ ۰۰,۰۰۰

Axtrom-Axpad-۷E۰۱-۸-۱G-" ۷

شرکت اواژنگ+لوتوس

۹۹۹,۰۰۰

Axtrom-Axpad-۹E۰۱-۱۶-۱G-" ۹

شرکت اواژنگ+لوتوس

۷۹۵ , ۰۰۰

Axtrom-Axpad-۸E۰۱-۸-۱G-" ۸

شرکت اواژنگ+لوتوس

۳ ۰۰ , ۰۰۰

Axtrom-Axpad-۷I۰۵-۸-۱G-" ۷

Huawei

شرکت ماکروتل+لوتوس

۷۸۰,۰۰۰

Huawei-MediaPad۷-Lite-۸-۱G-" ۷

GSPad

شرکت ارم گستر + طلایی لوتوس

۸۱۰,۰۰۰

GsPad-GSP-X۸-Plus-A۸-۱G-۱۶-" ۸

شرکت ارم گستر + طلایی لوتوس

۵۴۰,۰۰۰

GsPad-GSP-X۸-A۸-۱G-۸-" ۸

DIMO

طلایی شرکت لوتوس

۹ ۸۰ , ۰۰۰

TABLET-Dimo-۹۰۰-Plus-۸-۱G-" ۹.۷

طلایی شرکت لوتوس

۸۰۰ , ۰۰۰

TABLET-Dimo-۹۰۰-۸-۱G-" ۹.۷

طلایی شرکت لوتوس

۴ ۸۰ , ۰۰۰

TABLET-Dimo-۷۰۰-۴-۵۱۲M-" ۷

طلایی شرکت لوتوس

۳۳۰,۰۰۰

TABLET-Dimo-۷۰۰-New-۴-۵۱۲MB-" ۷

HIRO

شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس

۱,۰۶۰,۰۰۰

Hiro-۹۷۳۱-S-۱۶-۱GB-" ۹.۷

شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس

۸۶۰,۰۰۰

Hiro-۷۰۳۲-S-۱۶-۱GB-" ۷

شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس

۸۲۰,۰۰۰

Hiro-۷۰۳۲-S-۸-۱GB-" ۷

شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس

۷۸۰,۰۰۰

Hiro-۷۰۳۱-S-۱۶-۱GB-" ۷

شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس

۶۴۰,۰۰۰

Hiro-۹۰۱۱-۴-۵۱۲MB-" ۹

شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس

۵۲۰,۰۰۰

Hiro-۷۰۱۲-۱۶-۱GB-" ۷

شرکت سیستم پردازان+طلایی لوتوس

۴۳۰,۰۰۰

Hiro-۷۰۱۱-۴-۵۱۲MB-" ۷

I-Green

شرکت گرین + طلایی لوتوس

۷۹۰,۰۰۰

IGreen-۱GT-۱۰T۱-۱۶-۱G-" ۱۰.۱

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات