لاستیک کومهو چین سایز ۱۷ به قیمت ۲۷۰ هزار تومان به فروش می رسد.


لاستیک خودرو گروه: ام وی ام ۱۱۰. پراید. ماتیز

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت (تومان)

کومهو. چین

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۷۰.۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

بارز

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۵۰.۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

لینگ لانگ / چین

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

اورنت

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۵۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو. چین

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۷۰.۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

گود یر

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۷۵,۰۰۰

اورنت

۱۶۵.۶۵.۱۳

۵۰.۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

کورسا. اندونزی

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۷۰.۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

یزد تایر

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۳۵,۰۰۰

فدرال

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۷۰.۰۰۰

۳۲۰,۰۰۰

یزد تایر

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۱۰,۰۰۰

هانکوک

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

رودستون. کره

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۷۰.۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

کویر تایر

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

هانکوک

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۷۰,۰۰۰

کویر تایر

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۰.۰۰۰

۱۹۰,۰۰۰

رودستون

---

۱۸۵.۶۰.۱۳

۷۰.۰۰۰

۳۳۰,۰۰۰

نکسن. کره

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

رودستون

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

کومهو. کره

---

۱۸۵.۶۰.۱۳

۸۰.۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰

نکسن

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۰.۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰

بارز

---

۱۷۵.۶۰.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

کومهو. کره

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۸۰.۰۰۰

۲۶۰,۰۰۰

سونار

---

۱۶۵.۶۵.۱۳

۶۰.۰۰۰

۲۴۵,۰۰۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات