قیمت خودرو در بازار در ۹۲/۰۸/۰۴ را در این خبر بخوانید:


ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
وانت باردو ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
وانت باردو. سپر جدید (cop) ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۷۰,۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید (cop) ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۷۰,۰۰۰
وانت باردو دوگانه سوز ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۳۱۰,۰۰۰
وانت باردو. سپر جدید. دوگانه سوز (cop) ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۲۰,۰۰۰
وانت باردو. یورو ۴. سپر جدید. دوگانه سوز (cop) ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۲۰,۰۰۰
پژو روآ سال سفارشی ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
سمند SE ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۲۰,۰۰۰
سمند LX دوگانه سوز ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند LX ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX یورو ۴ ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۰۵,۰۰۰
سمند سورن MUX ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۸۵۰,۰۰۰
سمند سورن MUX با رینگ معمولی ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با رینگ معمولی ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با تریم بژ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF۷ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ بدون مالتی پلکس ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ ۲۴,۲۸۰,۰۰۰
سمند EF۷ مالتی پلکس ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۳۰,۰۰۰
سمند EF۷ با داشبورد جدید یورو ۴ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۹۸۰,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۷,۶۹۰,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴ ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۹,۳۹۵,۰۰۰
سمند سریر
پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴ ۲۶,۳۵۰,۰۰۰ ۲۵,۷۷۵,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶,۶۶۰,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ۲۶,۱۱۵,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۱۱۰,۰۰۰
پژو پارس معمولی دوگانه سوز ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۲۸۵,۰۰۰
پژو پارس سال ۳۳,۱۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال یورو ۴ ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۹۷۵,۰۰۰
پژو پارس LX موتور TU۵ ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۳,۶۰۵,۰۰۰
پژو پارس ELX ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX آپشن جدید ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۲ ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۵ ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ ۳۴,۴۹۲,۰۰۰
پژو ۲۰۶. تیپ ۶ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۹ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. تک ایربگ ۳۵,۲۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۸. دو ایربگ ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۹۷,۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رانا EL. TU۵ ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
رانا LX. TU۵ ۳۱,۷۵۰,۰۰۰ ۳۰,۲۳۲,۸۰۰
تندر E۱ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۳۱,۵۵۰,۰۰۰
رنو تندر E۲ ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
رنو تندر E۲ دوگانه سوز ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
رنو تندر اتوماتیک E۲ تک ایربگ ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۳۶,۰۰۰
وانت دیزل تونلند
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات فول ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰
سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
پراید ۱۳۲ LE ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SE ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SX ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۸۲,۰۰۰
پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز ۱۸,۱۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۹۱,۰۰۰
پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ EX ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
پراید ۱۴۱ LE
پراید ۱۴۱ SX ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۱۳,۰۰۰
پراید ۱۴۱ SL ۱۳,۷۲۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ EX ۱۷,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ LE ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SX ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۶۸,۰۰۰
پراید ۱۱۱ SL ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۷۷۶,۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ ۱۵,۰۵۰,۰۰۰ ۱۴,۴۷۴,۰۰۰
پراید SL ۱۳۱ گازسوز ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
پراید SX ۱۳۱ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۶۷,۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ ۱۵,۶۵۰,۰۰۰
پراید SE ۱۳۱ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
پراید LE ۱۳۱ گازسوز ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۷۴,۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۶۷,۰۰۰
پراید EX ۱۳۱ گازسوز ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۶۷,۰۰۰
تیبا SL
تیبا EX ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تیبا LX
تیبا SX یورو ۴ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۶۰,۰۰۰
ریو مدل ۹۰. صفر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
وانت نیسان. ABS. تاخوگراف ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
وانت نیسان گازسوز. تاخوگراف ۲۳,۷۰۰,۰۰۰
وانت نیسان دیزل. ABS. کولر ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۴۰,۰۰۰
وانت شوکا ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
وانت شوکا گازسوز ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۹۱۰,۰۰۰
زانتیا. مشابه صفر ۸۹ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ تک کابین اتاق جدید ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲,۸۲۹,۰۰۰
پیکاپ دو کابین اتاق جدید ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۸۴۰,۰۰۰
سیتروئن C۵ جدید ۲۰۱۱ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
مورانو ۲۰۱۲ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰
نیسان تینا HIGH ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵,۷۰۰,۰۰۰
نیسان تینا MID ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۱۰۰,۰۰۰
نیسان قشقایی HIGH ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
ماکسیما. مولتی مدیا ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۲۳۰,۰۰۰
مگان ۲۰۰۰ اتومات. آپشن دار ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۲۰,۰۰۰
مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
رنو تندر E۲ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۱۰,۰۰۰
رنو تندر E۲ آپشن دار ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۳۶,۸۰۰,۰۰۰
پارس تندر. اتاق جدید ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۳۰,۰۰۰
رنو تندر E۱ یورو ۴ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
هیوندای آوانته اتوماتیک ۹۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای آوانته معمولی ۷۷,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰ آی ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰,۰۰۰
جک توجوی هاچ بک ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
جک توجوی صندوقدار ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۶۰,۰۰۰
جک J۵ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۹۰۰,۰۰۰
لیفان X۶۰ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۳,۶۰۰,۰۰۰
لوبو ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
مزدا۳. تیپ ۱ صندوق دار ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۲ صندوق دار ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۳ صندوق دار ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۱ هاچ بک
مزدا۳. تیپ ۳ هاچ بک ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳. تیپ ۴ صندوق دار ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ ۸۰,۵۰۰,۰۰۰
مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۲ فول ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین ۲۷,۸۰۰,۰۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین ۳۱,۱۰۰,۰۰۰
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
آسا. فاو B۵۰
وانت کاپرا تک کابین ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۷۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. تک دیفرانسیل ۶۴,۰۰۰,۰۰۰
وانت کاپرا دوکابین. دو دیفرانسیل ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۷۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۵ تن بدون کاربری ۷۰,۳۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۶ تن بدون کاربری ۸۸,۵۰۰,۰۰۰
ایسوزو ۸ تن بدون کاربری ۹۳,۷۰۰,۰۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کامیون ایسوزو ۱۸ تن ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰
مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۱۱۰ چهار سیلندر اتوماتیک ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
MVM ۱۱۰ سه سیلندر ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۵۳۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۳۱۵ هاچ بک ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
MVM ۳۱۵ صندوقدار ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تیگو _ X۳۳ ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
راین
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury
زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ ۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جنتو. دنده معمولی ۲۰۰۹ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
جنتو. دنده اتوماتیک ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
پروتون ویرا
مرتب خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
گک گونو – G۵ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی ۵۳,۰۰۰,۰۰۰
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
ون MPX
هرور
کاکی ۵
دیار خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
وینگل ۳ تک کابین
وینگل ۳ دو کابین ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
وینگل ۵ تک کابین به زودی
وینگل ۵ دو کابین ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۶۰,۳۰۰,۰۰۰
هاوال M۴ به زودی
هاوال H۶ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت دییر
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات