قیمت انواع پژو و پراید در ۹۲/۸/۴ را در این خبر ببینید:

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

سمند SE

۲۳,۹۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۷,۲۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF۷

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF۷ بدون مالتی پلکس

۲۶,۸۰۰,۰۰۰

۲۴,۲۸۰,۰۰۰

سمند EF۷ مالتی پلکس

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۴,۵۳۰,۰۰۰

سمند EF۷ با داشبورد جدید یورو ۴

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۸۰,۰۰۰

سمند EF۷ دوگانه سوز

۲۸,۱۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴

۲۹,۷۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۹۵,۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ یورو ۴

۲۶,۳۵۰,۰۰۰

۲۵,۷۷۵,۰۰۰

پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز

۲۷,۹۰۰,۰۰۰

۲۶,۶۶۰,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ موتور TU۵

۲۸,۸۰۰,۰۰۰

۲۶,۱۱۵,۰۰۰

پژو SLX ۴۰۵ استاندارد یورو ۲

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۳,۱۱۰,۰۰۰

پژو پارس معمولی دوگانه سوز

۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۱,۲۸۵,۰۰۰

پژو پارس سال

۳۳,۱۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس سال یورو ۴

۳۴,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۹۷۵,۰۰۰

پژو پارس LX موتور TU۵

۳۷,۹۰۰,۰۰۰

۳۳,۶۰۵,۰۰۰

پژو پارس ELX

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس ELX آپشن جدید

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU۵

۴۶,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶. تیپ ۲

۳۴,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۵

۳۵,۷۰۰,۰۰۰

۳۴,۴۹۲,۰۰۰

پژو ۲۰۶. تیپ ۶

۴۸,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ V۲۰

۳۵,۵۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۹,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ . تک ایربگ

۳۵,۲۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ . دو ایربگ

۳۶,۴۰۰,۰۰۰

۳۴,۹۹۷,۰۰۰

پژو ۲۰۶ صندوقدار. تیپ

۳۸,۰۰۰,۰۰۰

---

پژو ۲۰۷ اتوماتیک

۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده ای

۴۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۸,۵۰۰,۰۰۰

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

پراید ۱۳۲ LE

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ EX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SX

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۸,۱۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SL

۱۵,۶۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۷,۷۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ EX

۱۶,۳۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ SX

۱۵,۴۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

---

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ EX

۱۷,۴۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ LE

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ SX

۱۶,۸۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱

۱۵,۰۵۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید SX ۱۳۱

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید LE ۱۳۱

۱۵,۶۵۰,۰۰۰

---

پراید SE ۱۳۱

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید LE ۱۳۱ گازسوز

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱

۱۶,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات