قیمت سی. ان. جی که قرار بود اواخر مهرماه افزایش یابد به تصمیم گیری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری منوط شد.

به گزارش افکارنیوز ، اردشیر دادرس - رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی با اعلام این که افزایش قیمت سی. ان. جی منوط به تصمیم گیری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور شد گفت: وزیر نفت نامه افزایش قیمت سی. ان. جی را به شورای اقتصاد ارسال کرده است و اکنون منتظر تصمیم معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای خروج جایگاه داران از بحران هستیم.

وی اعلام کرد: هفته جاری جلسه ای در همین زمینه با حضور مسوولان مربوطه (انجمن جایگاه داران سی. ان. جی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور و وزارت نفت) و محمدباقر نوبخت - معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - برای تعیین نرخ جدید قیمت سی. ان. جی برگزار می شود.

 در حال حاضر نرخ کارمزد جایگاه داران سی. ان. جی برای هر متر مکعب گاز ۴۰ تومان است که انجمن جایگاه دارن سی. ان. جی پیشنهاد داده است که این رقم به ۸۵ تومان افزایش یابد اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده ۷۵ تومان را برای نرخ کارمزد پیشنهاد داده است.

رییس انجمن صنفی جایگاه داران سی. ان. جی در مورد رقم پیشنهادی وزیر نفت هم گفت: وی تا کنون رقمی را اعلام نکرده است اما امیدوارم با توجه به این که در دو سه سال گذشته رقم کارمزد جایگاه داران سی. ان. جی افزایش نیافته است رقم مناسبی برای کارمزد این جایگاه ها تعیین شود تا افزایش نیافتن کارمزد در این مدت را جبران کند.

در حال حاضر قیمت هر متر مکعب گاز سی. ان. جی ۳۱۰ تومان است که در صورت افزایش قیمت، این نرخ به ۳۴۵ تا ۳۵۵ تومان خواهد رسید.

پیش از این از ۹ مردادماه امسال یکبار قیمت هر متر مکعب گاز سی. ان. جی ۱۰ تومان افزایش یافته بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات