معاون اسبق بانک مرکزی با بیان این که بررسی وضعیت اقتصادی مردم از نظر قانونی و شرعی درست نیست، گفت: دولت به جای شناسایی سه دهک پر درآمد نسبت به شناسایی دهک های کم درآمد اقدام کند.

به گزارش افکارنیوز ، حیدر مستخدمین حسینی با بیان این که طرح پرداخت نقدی در طرح هدفمندی یارانه ها هدفی جز حمایت از اقشار کم درآمد نداشته، تاکید کرد: وقتی استارت هدفمندی یارانه ها در اقتصاد می خورد قطعا تعدیل و افزایش برخی از قیمت ها قابل پیش بینی است و این مسئله به افزایش فشار بر روی بخشی از اقشار جامعه می انجامد. از این رو دولت پرداخت های نقدی را طراحی می کند تا فشار از اقشار کم درآمد برداشته شود.

وی ادامه داد: این مسئله از همان ابتدا نیز مورد اتفاق نظر بسیاری از اقتصاددانان بود که در همان روزهای نخست طراحی و اجرای هدفمندی یارانه ها بارها اعلام شد. این شیوه اجرا می توانست به نحوه دیگر صورت گیرد اما حالا که دولت روش نقدی را جایگزین کرده پرداخت این گونه به نفع اقتصاد نبود.

معاون اسبق بانک مرکزی در تشریح این اشتباه استراتژیک دولت گفت: اگر از همان ابتدا به جای پرداخت نقدی دولت به دنبال پرداخت یارانه غیر نقدی مانند بهبود وضعیت بهداشت، آموزش، حمل و نقل و مواردی از این دست می اندیشید نه مشکل نقدینگی ایجاد می شد و نه این مسائل رفاهی در جامعه از نظر کیفیتی ثابت می ماندند. به هر حال حالا که این طرح آغاز شده و اکنون در مرحله تجدیدنظر است باید مراقب باشیم بار دیگر دچار یک اشتباه استراتژیک نشویم.

مستخدمین حسینی در این باره توضیح داد: بنده به دیدگاه های دولت و مجلس در این رابطه احترام می گذارم اما باید در نظر داشت عامل نظری مانند دهک ها تا چه حد قابل اندازه گیری و بررسی دقیق هستند. معاون محترم رییس جمهور اعلام کرده است در صورتی که این سه دهک حذف شوند بیش از دو هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد. اما این مسائل تنها در حرف هستند و شناسایی دقیق دهک ها کار بسیار سختی است.

وی افزود: این مسئله در بسیاری از کشورهای دنیا شدنی نیست حالا چه برسد به اقتصاد ایران که در آن اعتبارسنجی اصلا وجود ندارد و در سپرده های بانکی به هیچ وجه این مسئله مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

معاون اسبق بانک مرکزی در رابطه با راه حل ممکن برای برون رفت از این شرایط نیز توضیح داد: دولت به جای شناسایی اموال سه دهک بالا جامعه که نه از نظر قانونی صحیح است و نه از نظر شرعی جایز است می تواند به شناسایی خط فقر در جامعه بپردازد تا به این ترتیب نه فعالیت های اقتصادی درجامعه مختل شوند و نه کسری بودجه این چنینی دولت ادامه پیدا کند با توجه به وجود پایگاه های اطلاعاتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شناسایی خط فقر بسیار راحت تر از دیگر موارد است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات