در طول ۳۳ دوره پرداخت یارانه نقدی در مجموع ۵.۶ هزار میلیارد تومان به افراد موهوم و مجهول پرداخت شده است.

به گزارش افکارنیوز ، از اواخر پاییز سال ۸۹ تا کنون که دولت موظف به پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ایرانیان متقاضی بوده، هر ماه با کسری بودجه یارانه نقدی مواجه می شد که به نوعی این کسری تامین شده است. با وجود این، سخنان مقامات دولت یازدهم حاکی از آن است که تعداد یارانه بگیران از جمعیت ایران هم فراتر رفته است. آن طور که از محاسبات برگرفته از سخنان محمدباقر نوبخت بر می آید در حال حاضر بیش از ۷۶ هزار و ۹۲۳ نفر بیش از جمعیت ایران، یارانه دریافت می کنند.

سخنگوی دولت اخیرا اعلام کرده است: «با این موضوع مواجه شدیم که هر ماه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به تعدادی بیش از جمعیت ایران پرداخت می​شود! همان طور که تعداد دفترچه بیمه​های درمان نیز بیش از تعداد جمعیت ایران است! یعنی به بیش از ۷۶ میلیون نفر جمعیت یارانه داده می​شود. »

این سخن نوبخت در حالی است که با توجه به رقم ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که وی به عنوان میزان پرداختی دولت بابت یارانه ماهانه اعلام کرده، می توان گفت ماهانه به بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می شود.

آخرین آمار مرکز آمار از جمعیت ایران نیز نشان می دهد که در روز چهارم آبان ماه سال ۱۳۹۲ جمعیت ایران به ۷۷ میلیون و ۸ هزار نفر رسیده است. در واقع پرداخت یارانه دولت به بیش از ۷۶ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در حال حاضر نزدیک به رقم جمعیت فعلی ایران است اما در زمستان سال ۸۹ که پرداخت یارانه ماهانه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی آغاز شده بود جمعیت ایران تنها ۷۵ میلیون و ۵۰ هزار نفر بوده است.

تعداد یارانه بگیران واقعی

این جمعیت در سال ۹۰ نیز طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۷۵ میلیون ۱۰۰ هزار نفر بوده است. از سوی دیگر طبق گفته شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصاد دولت دهم، در سال ۱۳۹۰ ماهانه ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می شد. این اعداد ارائه شده حسینی نشان می دهد که در سال ۱۳۹۰ به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه داده می شد.

در واقع بر اساس این سخن آن زمان در سال ۱۳۹۰ تنها ۴۰۰ هزار نفر بودند که یارانه دریافت نمی کردند اما این در حالی است که در مهرماه سال ۱۳۹۰ وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: در مجموع هم اکنون در حدود ۴ میلیون نفر هستند که یا صلاح ندیدند و یا خود را مستغنی از دریافت یارانه دیده اند که برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نکردند که ما هم از آنها تشکر می کنیم.

در واقع با وجود انصراف ۴ میلیون نفر از دریافت یارانه و با توجه به جمعیت ۷۵ میلیون نفری ایران در سال ۱۳۹۰ طبیعتا باید آن زمان تنها ۷۱ میلیون نفر یارانه دریافت می کردند اما دولت دهم به ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر یارانه می داد. این آمارها نشان می دهد که دولت دهم به بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیشتر از جمعیت ثبت نام کرده یارانه بگیرها یارانه داده است.

۴ میلیون نفر ثبت نام نکرده یارانه می گیرند!

پرداخت یارانه به حدود ۷۷ هزار نفر بیشتر از جمعیت فعلی ایران در دولت یازدهم و پرداخت یارانه به بیش از ۳.۷ میلیون نفر (ماهانه ۱۸۲ میلیارد تومان) بیشتر از متقاضیان ثبت نام شده در دولت دهم نشان می دهد افرادی به صورت غیر معمول از یارانه ها بهره مند می شوند. یعنی در طول ۳۳ دوره پرداخت یارانه در مجموع ۵.۶ هزارمیلیارد تومان به افراد موهوم و مجهول پرداخت شده است.

این در حالی است که برخی بررسی ها نشان می دهد پس از فوت هر سرپرست خانوار یارانه آن خانواده قطع می شود و پس از انجام امور اداری توسط اعضای دیگر خانواده آن متوفی و تغییر نام سرپرست خانوار، دوباره پرداخت یارانه به آن خانواده ها آغاز می شود. این موضوع نشان می دهد که با فوت افراد و باطل شدن شناسنامه های سرپرست خانوار کمتر احتمالی برای ادامه پرداخت یارانه به فوت شده ها وجود دارد.

با وجود این، هستند خانواده هایی که هنوز شناسنامه های افراد متوفی را در اختیار دارند و بعضا ممکن است به هر دلیلی شناسنامه های افراد متوفی را باطل نکرده باشند؛ البته این قبیل افراد آن قدر تعدادشان زیاد به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر با توجه به شماره های ملی که افراد برای ثبت نام دریافت یارانه ارائه می کنند کمتر احتمالی وجود دارد که افرادی بتوانند با یک شماره ملی چند بار از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بهره ببرند. مگر اینکه افرادی چند شماره ملی داشته باشند. با وجود این، باز هم این احتمال کمرنگ است که حدود ۴ میلیون نفر از این دست، در دولت دهم ثبت نام نکرده باشند و یارانه دریافت کرده باشند.

تعدد شناسنامه های جعلی یا دریافت یارانه نقدی چندباره از سوی یک نفر نیز گزینه هایی است که می تواند توجیه کننده شمار دریافت کنندگان بالاتر از حد یارانه نقدی باشد؛ گمانه هایی که همواره از سوی دولت دهم رد شده است.

حال این سوال مطرح است که در شرایطی که دولت برای شمارش درست یارانه بگیران دچار مشکل است، چگونه مدعی دارا بودن بانک اطلاعاتی کارآمد برای شناسایی دهک های پردرآمد است؟
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات