معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تاکید کرد: در سال ۹۲ پیش بینی ما یک نرخ برای ارز است و دیگر نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات نخواهیم داشت.

  رحیم ممبینی، در پیش بینی نرخ ارز در سال جاری اظهار کرد: در سال ۹۲ برنامه درباره قیمت ارز آن طور که در لایحه بودجه ۹۲ پیش بینی شده، نظام شناور مدیریت شده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه ۹۲ حداقل در جاهایی که دولت حضور دارد، برنامه این است که یک نرخ داشته باشیم و نرخ هایی با عنوان مرجع و مرکز مبادلات وجود نداشته باشد.

اختصاص یارانه به جای ارز مرجع

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ادامه با بیان این که با این روش در مواردی که کالا باید ارزان تر به دست مردم برسد یارانه پیش بینی کردیم، افزود: در واقع برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ ارز با نرخ مرجع اختصاص یافت، در راستای شفاف سازی در سال ۹۲ یارانه مناسبی پیش بینی کردیم تا دو نرخ نداشته باشیم.

ممبینی با تاکید بر این که یارانه ها با ساز و کار مشخصی به این کالاها اختصاص داده می شود، ادامه داد: با این روش دسترسی مردم به این کالاها مناسب تر می شود زیرا در شرایطی که به برخی کالاها ارز مرجع اختصاص داده می شود آن کالاها با ارز به نرخ آزاد به دست مردم می رسد و عده خاصی از رانت بهره می برند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات