بر اساس آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بزرگ ترین اقتصادهای دنیا بر اساس میزان تولید ناخالص داخلی آنها گردآوری شده است.

به گزارش افکارنیوز ، نمودار زیر بر اساس سهم هر کشور از اقتصاد دنیا طراحی شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات