بر اساس جدول نرخ قیمت های بنزین در کشورهای مختلف جهان بین قیمت بنزین نیمه یارانه ای در ایران با قیمت بنزین در همسایه غربی کشورمان یعنی ترکیه اختلاف ۸۵۶۴ تومانی وجود دارد.

با نگاهی به جدول نرخ های بنزین در میان  ۱۴۲ کشور جهان که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است باید گفت:

ایران در این میان پس از ونزوئلا با قیمت هر لیتر بنزین  ۴۰۰ تومان رتبه دوم را از نظر ارزانی قیمت  در اختیار دارد و پس از ایران نیز عربستان، قطر و بحرین قرار گرفته اند.

باید گفت در این جدول اختلاف قیمت بنزین بین اولین کشور که ونزوئلا است با آخرین کشور که ترکیه است حدود ۸۶۶۷ تومان است.

قیمت بنزین در برخی از کشورها در جدول زیر می آید:

رتبه نام کشور قیمت به دلار قیمت به ریال ایران
۱ ونزوئلا ۰.۰۹ ۳۰۰۰ ریال
۲ ایران ۰.۱۲ ۴۰۰۰ ریال
۳ عربستان ۰.۲۰ ۶۶۷۰ ریال
۴ قطر ۰.۲۴ ۸۰۰۰ ریال
۵ بحرین ۰.۲۷ ۹۰۰۰ ریال
۶ عمان ۰.۳۹ ۱۳۰۰۰ ریال
۷ یمن ۰.۴۴ ۱۴۹۷۰ ریال
۱۳۶ پرتغال ۲.۲۱ ۷۳۶۷۰ ریال
۱۳۷ فرانسه ۲.۲۳ ۷۴۳۳۰ ریال
۱۳۸ یونان ۲.۲۴ ۷۴۶۷۰ ریال
۱۳۹ ایتالیا ۲.۳۳ ۷۷۶۷۰ ریال
۱۴۰ هلند ۲.۳۹ ۷۹۶۷۰ ریال
۱۴۱ نروژ ۲.۶۱ ۸۷۰۰۰ ریال
۱۴۲ ترکیه ۲.۶۹ ۸۹۶۷۰ ریال
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات