رئیس کل بانک مرکزی در همایش صندوق توسعه ملی نسبت به دچار شدن صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی هشدار داد.

به گزارش افکارنیوز ، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی امروز در همایش صندوق توسعه ملی افزود: با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید تا مرداد ماه سال جاری از محل وصولی صادرات نفت و گاز و سود منابع و نیز مانده حساب ذخیره ارزی ۵۵ میلیارد دلار وارد صندوق توسعه ملی شده و از این رقم در مجموع ۲۰ میلیارد دلار از صندوق برداشت شده بود که در قالب خطوط اعتبار اسنادی ال سی و مصارف ارزی پرداخت شده بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: اعطای تسهیلات این صندوق صرفا باید ارزی باشد اما در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم تغییراتی داده شد که اجازه تبدیل ارز به ریال برای بخش صنعت و معدن به جز مسکن و نیز برای کشاورزی و آب تسهیلات ریالی پرداخت شود.

وی افزود: حساب ذخیره ارزی که قبلا در برنامه سوم توسعه براساس ماده ۶۰ تشکیل شده بود از محل نوسان قیمت نفت منابعی واریز می شود که دولت می تواند تا ۵۰ درصد از این منابع را در پروژه های عمرانی سرمایه گذاری کند و از کارکردهای دیگر حساب ذخیره ارزی حمایت از پول ملی در مقابل ارز های خارجی بود.

وی افزود: محدودیت های درآمد نفتی باعث شد حساب ذخیره ارزی حداکثر ۶ میلیارد دلار منابع پیدا کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رویکرد دولت های قبلی مبنی بر برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی با هدف توسعه منطقه ای گفت: این امر در نهایت موجب تغییر قانون حساب ذخیره ارزی به قانون صندوق توسعه ملی در ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم شد. که براساس این قانون حداقل ۲۰ درصد از منابع نفت و گاز وارد صندوق توسعه ملی می شود.

سیف افزود: در حال حاضر کسری بودجه دولت و نیز تبدیل ارز های صندوق توسعه ملی به ریال این نگرانی را ایجاد می کند که سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل شود.

وی افزود: شفافیت بودجه باید رعایت شود و از تبدیل ارز صندوق به ریال خودداری شود وگرنه بیم آن می رود که تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه ملی مشاهده شود.

وی همچنین به ترکیب هیئت امنای صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: باید ترتیب این هیئت امنا منطقی باشد و از بخش خصوصی نیز در آن حضور داشته باشند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات