براساس آمار ارائه شده توسط پلیس راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی رتبه های اول بروزتصادفات در سال گذشته بترتیب متعلق به خودروهای پژو و پراید و پیکان بوده است.

  این آمار صرفاً در خصوص تصادفات و ایجاد تصادف جاده ای بوده و تیتر مطلب ارائه شدن توسط نیروی انتظامی کاملاً گویا و مطلوب درج شده است. اما در چند روز گذشته با اندکی شیطنت مرسوم رسانه ای و عدم دقت برخی از رسانه ها در اطلاع رسانی مطلوب و تحلیل این آمار، مساله اصلی یعنی بروز تصادفات به سنجش کیفی خودروها تغییر یافت و بیشتر رسانه های داخلی تیتر های متعددی در خصوص بی کیفیتی خودروهای رده های اول این آمار بر خروجی رسانه های خود قرار دهند.

برای بررسی آنچه که در آمار ارائه شده نیروی انتظامی رخ داده است باید اولاً توجه داشت که اگر تیراژ تولید خودروی دوو که کمترین میزان تصادفات را در برداشته است در حد پراید بود و از هر ۵ خودروی عبوری در خیابان یک خودروی دوو وجود داشت جایگاه پراید و دوو عوض نمی شد؟ و اگرهمان خودرو در رده اول قرارمی گرفت باتمام تکنولوژی و امکانات باید از آن بعنوان یک خودروی بی کیفیت نام برد؟

متاسفانه آنقدر بررسی کنندگان این آمار با دید کلی نسبت به انتشاراین آمار اقدام کرده اند که وجود خانواده پژو که متشکل از گونه ها و تیپهای متفاوت بوده همگی در یک واحد گنجانده شده و وجود ستونی به عظمت خانواده پژو باعث شده است که رتبه اول این آمار بطور محسوسی غیر قابل قبول و مورد انتقاد باشد.

علاوه بر انتقاد برنوع بررسی این آمار نکته دیگر در آمار ارائه شده این است که این آمار صرفاً در خصوص رتبه بندی بروز تصادفات بوده و به رتبه نقص فنی یا بی کیفیتی خودروهای داخل که پس از خطای انسانی و نقص فنی جاده ها در رتبه سوم و کمترین درصد تاثیرگذاری در تصادفات جاده ای را در بر داشته هیچ اشاره ای نشده است و حتی به نقص فنی و عدم معاینه پیش از سفرکه به نوعی می توان آن را خطای انسانی نیز برشمرد اشاره ای نشده است.

هدف نگارنده دفاع تمام قد از اقدامات و کارهای خودروسازان نیست چرا که بسیاری از خودروهای تولید داخل شاید از لحاظی مورد انتقاد کارشناسان بوده باشد، اما به نظر می رسد مدت مدیدی است که صنعت خودرو به سیبل انتقاد و انحراف توجه و حتی معروفیت برخی از مسئولین تبدیل شده است و این افراد از پس پرده حمایت از حقوق مصرف کننده برای خالی نبودن عریضه بار عدم بی توجهی و کم کاری بخشهای مختلف را به خودروسازی تحمیل کرده است.

سوال اینجاست که چرا آماری که در خصوص تصادفات ارائه می شود براحتی تبدیل به انتقاد از صنعت خودرو می شود و انتظار می رود که ارائه کنندگان این آمار همانطور که بازحمات فراوان نسبت به انتشار از این دست اطلاعات اقدام می کنند با نگاهی کارشناسانه و دقیق تر به نحوه اطلاع رسانی مطلوب دراین خصوص توجه کنند تا بی اطلاعی برخی ازرسانه ها و کلیک خور و پر بازدید شدن یک خبربه درستی آن نچربد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات