بیژن نامدار زنگنه اظهار داشت: هنوز برای بررسی آثار مذاکرات ژنو بر صنعت نفت ایران و نتیجه گیری در مورد تغییر رویکرد غرب در مورد تحریم های نفتی ایران زود است.

به گزارش افکارنیوز ، وزیر نفت گفت: درخواست های متعددی برای همکاری با صنعت نفت ایران و سرمایه گذاری از سوی کشورهای مختلف مطرح شده که در این بین برخی شرکت های اروپایی نیز خواهان همکاری هستند.

بیژن نامدار زنگنه اظهار داشت: هنوز برای بررسی آثار مذاکرات ژنو بر صنعت نفت ایران و نتیجه گیری در مورد تغییر رویکرد غرب در مورد تحریم های نفتی ایران زود است.

وی افزود: اما امیدواریم نتایج مثبتی از این مذاکرات برای صنعت نفت کشور حاصل شود.

وزیر نفت با اشاره به اینکه هنوز همکاری جدیدی با شرکت های نفتی اروپایی و آمریکایی در هیچ یک از پروژه های نفتی ایران نهایی نشده است، گفت: درخواست های متعددی برای همکاری با صنعت نفت ایران و سرمایه گذاری از سوی کشورهای مختلف مطرح شده که در این بین برخی شرکت های اروپایی نیز خواهان همکاری هستند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات