حذف ۳۰ درصد از کل یارانه بگیران پیشنهاد خود دولت است که احتمالاً بیشتر از ۳ دهک درآمدی را شامل میشود و این به تنهایی پاسخ گوی کسری ها نیست ؛ دولت باید صرفه جویی را در الویت کاری خود قرار دهد و اما یک توصیه مهم به دولت…

به گزارش افکارنیوز ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص کسری بودجه هدفمندی یارانه ها و راه کارهای پیشروی آن گفت: حذف ۳۰ درصد از کل یارانه بگیران پیشنهاد خود دولت است که احتمالاٌ بیشتر از ۳دهک درآمدی را شامل میشود و این به تنهایی پاسخ گوی کسری ها در این حوزه نیست و البته اختصاص ۶.۵ درصدی از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی میتواند به کمک دولت بیاید.

سیدسعید زمانیان دهکردی در ادامه گفت: ما دچار هزینه کرد بالایی هستیم و باید دولت در مسائل جاری صرفه جویی کند ؛ دولت می بایست بخش تولید را سر و سامان دهد و از موانع موجود برسر راه تولید بکاهد ؛ متاسفانه در سال های اخیر به واسطه درآمدهای بالای نفتی، هزینه ها و پروژه های مختلفی را تعریف کرده ایم که الان دولت می بایست به اولویت بندی آنها بپردازد و پروژه های مهم هرچه زودتر سرو سامان یابند.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار که پرسید" به نظر شما در کوتاه مدت چه اقداماتی باید صورت گیرد تا دولت در آینده دچار مشکل اینچنینی نشود" گفت: باید به سمتی برویم که وابستگی به دلارهای نفتی کم شود و بهترین راه تکیه بر درآمد های مالیاتی و اصلاح ساختار آن، افزایش قیمت های حامل های انرژی، صرفه جویی در هزینه های جاری و اولویت بندی پروژه های عمرانی و تخصیص اعتبار به پروژه های بالای ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی است. وی در ادامه توصیه کرد دولت باید بر اساس درآمدها برنامه ریزی کند و هرچه زودتر به مسائل تولید بپردازد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات