اگر دولت به حساب بانکی خانوارها دسترسی داشته باشد به راحتی می تواند این سه دهک را شناسایی کند ولی طبق طبق اظهارات مسئولین سازمان هدفمندی یارانه¬ها و وزارت رفاه این امکان وجود ندارد…

به گزارش افکارنیوز ، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی با اشاره به این موضوع که دولت در شرایط کنونی با مشکل کسری بودجه مواجه است گفت: دولت یا باید قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و منابع خود را تامین کند و یا بایستی با حذف سه دهک هزینه های خود را کاهش دهد.

علی دینی گفت: به لحاظ آماری حذف سه دهک به معنای حذف ۳۰ درصد از جامعه نیست بلکه بر مبنای دهک درآمدی، حداکثر ۲۰ درصد از جمیعیت کشور یعنی حدود ۱۵ میلیون نفر از دریافت یارانه محروم می شوند.
وی در ادامه افزود: حذف این سه دهک، حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مسئله اساسی شناسایی دقیق این سه دهک است خاطر نشان کرد: ممکن است دو خطا در این زمینه رخ دهد.

دینی گفت: خطای اول این است که برخی مستحق دریافت یارانه نباشند ولی یارانه دریافت کنند و خطای دوم این است که کسانی که باید یارانه بگیرند به دلیل خطای آماری از دریافت یارانه محروم شوند.

استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار تراز با اشاره به اینکه احتمال وقوع این دو خطا کم است تصریح کرد: هر چه درآمد افراد بالاتر باشد، شناسایی آنان نیز راحت تر است.

وی ادامه داد: به نظر می رسد به سبب رفاه این سه دهک، احتمال بروز تنش¬های اجتماعی ناشی از حذف سه دهک از دریافت یارانه ضعیف باشد.

دینی با بیان اینکه نباید در شناسایی سه دهک صرفا درآمد ملاک باشد، گفت: بایستی با استفاده از شاخص وُسع درآمدی خانوار، علاوه بر درآمد افراد، دارایی نیز ملاک ارزیابی دهک-ها قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر دولت به حساب بانکی خانوارها دسترسی داشته باشد به راحتی می تواند این سه دهک را شناسایی کند ولی طبق طبق اظهارات مسئولین سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت رفاه این امکان وجود ندارد.
وی با بیان اینکه با حذف سه دهک، یارانه ها هدفمندتر خواهد شد تصریح کرد: به نظر می رسد تا فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای این سیاست، چند ماهی زمان ببرد و دولت به احتمال زیاد از آغاز سال بعد این سیاست را عملی کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات