سازمان جهانی کار با اعلام زندگی ۴۰۰ میلیون کارگر در فقر شدید و اینکه گروه هایی در روز تنها ۲ دلار درآمد دارند، از خطر قرار گرفتن ۶۰۰ میلیون کارگر در خط فقر خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره ریشه کنی فقر اعلام کرد: توجه به گروه های فقیر و کم درآمد در کشورها نیازمند تغییر نگاه به مسئولیت جمعی افراد است که از این طریق می توان سطح آسیب پذیری افراد را کاهش داد.

با وجود ادامه فقر در کشورها، اما سرعت آن نسبت به دوران قبل از بحران اقتصادی جهانی کمتر شده است. با این وجود هنوز هم برخی از ۸۷۰ میلیون کارگر با خانواده های خود زندگی می کنند و روزانه کمتر از ۲ دلار درآمد دارند.

همچنین ۴۰۰ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند و در این بین ۶۶۰ میلیون کارگری که بالاتر از خط فقر هستند در معرض قرار گرفتن در خط فقر هستند. معمولا مردمی که در فقر زندگی می کنند در معرض تبعیض و محرومیت نیز قرار دارند و این از مشخصه های فقر در کشورها است.

در گزارش ILO آمده است: توسعه پایدار به معنای مقابله با برنامه های فقر، نابرابری و شناخت ارتباطات درونی خود است. در این چارچوب، گسترش فرصت ها برای کار در شرایط آزادی، امنیت، عدالت و کرامت یک هدف مهم و فوری برای افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند محسوب می شود.

ساخت فرصت هایی برای اشتغال مولد، توانمندسازی مردم فقیر و اجرای سیاست های اقتصادی کلان به نحوی که اطمینان حاصل شود نتیجه بخش است، باید در کنار کمک به کاهش آسیب پذیری و ایجاد توانایی برای گروه های فقیر دنبال شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات