رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام اینکه معوقات مالیاتی نظام مند می شود، گفت: زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی به کمتر از دو سال کاهش یافت.

  علی عسکری از کاهش زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی خبرداد و تصرح کرد: زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی به کمتر از دو سال کاهش یافته است، این در حالی است که در گذشته این رسیدگی حتی به ۵ سال هم می رسید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دلیل تسریع در مدت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی را سرعت بخشیدن به دسترسی به درآمد ها ذکر و بیان کرد: اطلاعاتی که از مودیان مالیاتی در سازمان مالیاتی وجود دارد منسجم شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال متمرکز کردن اطلاعات بیرونی مالیاتی هستیم، عنوان کرد: اطلاعات بیرون از سیستم مالیاتی هم باید به این سازمان ارائه شود.

عسکری با اشاره به برنامه نظام مند کردن معوقات مالیاتی گفت: سیستم معوقات مالیاتی یکپارچه شده است بر این اساس می توان بخشی از معوقات قابل وصول را اخذ کرد، اما بخشی از معوقات قابل وصول نیست.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: برخی از مودیان مالیاتی که دارای بدهی معوق هستند قادر به پرداخت مالیات نیستند اما مودی محسوب می شوند که این افراد شناسایی می شوند.

مالیات خودروهای لوکس وارداتی

وی از اخذ مالیات از خودروهای لوکس وارداتی خبرداد و اعلام کرد: مالیات خودروهای لوکس توسط گمرک اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه همچنین مالیات از خودروهای وارداتی غیرلوکس نیز توسط گمرک اخذ می شود، تصریح کرد: مالیات دریافتی خوردوهای شاسی بلند و کوتاه و ارزان و گران قیمت وارداتی توسط گمرک دریافت و سرجمع آن به حساب سازمان مالیاتی وارزی می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات