قائم مقام وزیر نیرو با اعلام قیمت ۵ هزار و ۹۱۱ ریالی هر مترمکعب آب شرب شهری در سال ۹۱ گفت: همچنین قیمت هر مترمکعب آب روستایی چهار هزار و ۴۸۲ ریال، هر مترمکعب خدمات دفع فاضلاب ۴۳۴ ریال و هر مترمکعب آب کشاورزی پنج هزار و ۱۲۸ ریال بوده است.

به گزارش افکارنیوز ، ستار محمودی گفت: پیش بینی بیلان منابع آب ایران تا سال ۱۴۰۴ نشان می دهد که در این سال ۵۲.۸ درصد از منابع آب کشور را آب های سطحی، ۴۳.۲ درصد را آب های زیرزمینی و چهار درصد پساب های شهری (تصفیه شده) و آب های غیرمتعارف تشکیل خواهد داد.

قائم مقام وزیر نیرو با تاکید بر نقش محوری آمار و اطلاعات در صنعت آب و برق کشور اظهار داشت: آمار در صنعت آب و برق، جهان امروز و زندگی افراد نقش محوری دارد و ابزاری برای سازمان ها و مجموعه ها برای دستیابی به اهداف مشترک است.

وی مدیریت مهندسی پروژه ها و طرح های صنعت آب و برق، استفاده از آمار برای تصمیم گیری در موقعیت های غیرحتمی و اجرای طرح های آمارگیری از چاه های آب کشاورزی، آشامیدنی و صنعتی یا تاسیسات آب و برق را از جمله کاربردهای آمار در صنعت آب و برق عنوان کرد.

محمودی افزود: ایجاد تعادل بین تولید و مصرف آب و برق، نظارت و کنترل بر وضعیت شبکه های تولید، انتقال و توزیع برق، نظارت و کنترل بر وضعیت آب های سطحی و زیرزمینی و میزان ذخیره آب پشت سدها، نظارت و کنترل کیفی و بهداشتی تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و پیش بینی وضعیت آینده مصرف و تولید آب و برق و برنامه ریزی جهت ایجاد تعادل بین آنها از دیگر کاربردهای آمار در صنعت آب و برق است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: نظارت و کنترل وضعیت نیروی انسانی و پیش بینی، تربییت و به کارگیری افراد متخصص، تدوین الگوهای گذشته، طراحی مدل های آینده و اجتناب از سعی و خطا در هزینه ها و اثرگذاری مستقیم در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی از دیگر کاربردهای آمار در صنعت آب و برق است.

قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه در سال ۸۹ معادل ۴۵.۱ درصد از منابع آب کشور را آب های سطحی، ۵۴.۲ درصد را آب های زیرزمینی و ۰.۷ درصد را پساب های شهری (تصفیه شده) و آب های غیرمتعارف تشکیل می داد گفت: هزینه تمام شده هر مترمکعب آب شهری در سال ۹۱ پنج هزار و ۹۱۱ ریال، هر مترمکعب آب روستایی چهار هزار و ۴۸۲ ریال، هر مترمکعب خدمات دفع فاضلاب ۴۳۴ ریال و هر مترمکعب آب کشاورزی پنج هزار و ۱۲۸ ریال بوده است.

محمودی بهره مندی و دسترسی برابر حداکثر جامعه به اطلاعات مورد نیاز با روش های نوین اشاعه اطلاعات در سطوح مختلف وزارت نیرو و تلاش جهت باورپذیری آمار صنعت آب و برق نزد افکار عمومی، تلاش جهت ارتقای فرهنگ آماری به منظور استفاده از آمار در نظام های برنامه ریزی و تصمیم گیری و توجه به تربیت نیروی انسانی حرفه ای و برنامه محوری در فرآیند تولید و استفاده از داده و آمار جهت تعالی بخشی سازمانی را از جمله توصیه های راهبردی مدیریت فعالیت های آماری در وزارت نیرو عنوان کرد.

وی ایجاد یا ارتقای سامانه های آماری به منظور بهینه سازی فرآیند گردش داده ها، ایجاد هماهنگی لازم در فعالیت های آماری حوزه های مختلف وزارت نیرو، یکسان سازی و استانداردسازی تعاریف و مفاهیم آماری موردنیاز در صنعت آب و برق و پایبندی به اصول و استانداردهای جهانی، اولویت دادن به تأمین و تولید آمارهای پایه و آمارهای موردنیاز برنامه های توسعه و اجرای طرح های آماری موردنیاز صنعت آب و برق طبق برنامه زمان بندی را از دیگر توصیه های راهبردی مدیریت فعالیت های آماری در وزارت نیرو مطرح کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات