شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران آمار رده بندی کیفی سوار ی های تولیدی در مهر ماه امسال را منتشر کرد.

به گزارش افکارنیوز ، براین اساس نیسان تیانا با ۲.۹ نمره منفی با کیفیت ترین سواری تولیدی در مهر ماه امسال بوده است.

پس از آن مگان با ۱۹.۳ نمره منفی در رتبه دوم رده بندی قرار دارد. رتبه سوم نیز با ۲۰.۸ نمره منفی در اختیار پارس تندر است. تندر ۹۰ تولیدی پارس خودرو با ۲۱.۳ نمره منفی در رتبه چهارم رده بندی قرار دارد.

لیفان X۶۰ با ۵۲.۵ نمره منفی و سمند با ۵۷.۱ نمره منفی در رتبه های پنجم و ششم سواری های تولیدی در مهر ماه قرار دارند. رتبه هفتم نیز با ۵۸.۸ نمره منفی مشترکا در اختیار پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو و پژو پارس است.

ام وی ام ۵۳۰ نیز با ۵۹ نمره منفی در رتبه هشتم و پژو ۴۰۵ ایران خودرو خراسان با ۵۹.۴ نمره منفی در رتبه نهم رده بندی قرار دارند. رتبه دهم رده بندی نیز با ۶۵.۳ نمره منفی در اختیار تیبا و رتبه یازدهم با ۶۸ نمره منفی در اختیار ام وی ام X۳۳ است.

پراید ۱۳۱ سایپا با ۸۱.۴ نمره منفی در رتبه دوازدهم و پراید ۱۳۱ پارس خودرو با ۸۱.۶ نمره منفی در رتبه سیزدهم قرار دارد.

رتبه چهاردهم و آخر رده بندی کیفی سواری های تولیدی در مهر ماه نیز با ۸۷.۸ نمره منفی در اختیار ام وی ام ۱۱۰ است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات