در چند روز گذشته قیمت میوه در سطح شهر به شدت افزایش یافته است.

به گزارش افکارنیوز ، در حال حاضر هر کیلو نارنگی در سطح شهر ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، انار ۵۰۰۰ تومان، کیوی ۵۰۰۰ تومان، لیموترش ۳۰۰۰ تومان و گلابی ۷۰۰۰ تومان به فروش می رسد.

هم چنین خرمالو کیلویی ۵۰۰۰ تومان، لیموترش ۶۰۰۰ تومان، سیب ۵۰۰۰ تومان و خیار ۴۰۰۰ تومان عرضه می شود.

در این رابطه یک میوه فروش در شرق تهران گفت: حجم و کیفیت میوه بسیار قابل قبول است اما متاسفانه قیمت آن بالا رفته است و افزایش قیمت تنها مربوط به یک یا دو نوع میوه نیست.

او هم چنین یادآور شد: قیمت خرید نارنگی کیلویی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، انار ۳۲۰۰ تومان، کیوی ۳۰۰۰ تومان، لیموترش ۲۰۰۰ تومان و گلابی ۵۰۰۰ تومان است.

این میوه فروش ادامه داد: هر کیلو خرمالو ۳۷۰۰ تومان، لیموترش ۴۰۰۰ تومان، سیب ۴۰۰۰تومان و خیار ۳۵۰۰ تومان از میادین خریداری می شود.

بنا بر گفته های این میوه فروش سود فروش هر نارنگی ۶۶ درصد، انار ۵۶ درصد، کیوی ۶۶ درصد، لیموشیرین ۵۰ درصد، گلابی ۴۰ درصد، خرمالو ۳۵ درصد، لیموترش ۵۰ درصد، سیب ۲۵ درصد و خیار۱۴ درصد است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات