با وجود اینکه در نیمه ابتدایی سال سطح قیمت ها در سبد کالای مصرفی خانوار های شهری در هر ماه اغلب با افزایش همراه بود در مهر ماه از شیب تند تورم کاسته شده و قیمت ها در بسیاری از گروه ها نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش و نسبت به ماه گذشته از افزایش کمتری برخوردار بوده است.

به گزارش افکارنیوز ، شاخص تورم در حالی نیمه دوم سال ۱۳۹۲ را آغاز کرده است که بر خلاف سال گذشته در همین زمان که روند صعودی آن شروع شده بود، نشانه هایی از آرام شدن شیب تند خود دارد.

این در حالی است که تورم ۱۲ ماهه در سال جاری با افزایش بیش از شش درصدی از ۲۹.۸ در فروردین به ۳۶ درصد در شهریور ماه رسیده بود که به طور متوسط در هر ماه حداقل یک درصد افزایش داشته است اما در فاصله شهریور و مهر با افزیش ۰.۲ درصدی به ۳۶.۲ رسید که کمترین افزایش را نسبت به شش ماه قبل دارا بوده است.

در عبن حال در بسیاری از اقلام کالایی در سبد مصرفی خانوار ها که معمولا در هر ماه با افزایش تورم همراه بود در مهر ماه رشد کند و گاهی کاهش یافته بود.

همچنین تورم نقطه به نقطه یعنی تغییرات قیمتی نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز چند ماهی است که در اغلب کالاها روند نزولی در پیش گرفته است به گونه ای که در کل از ۳۸.۷ در فروردین به ۴۱.۲ در خرداد و به ۳۲.۳ در مهرماه کاهش یافته است.

این در حالی است که کاهش تورم نقطه به نقطه در برخی ار کالاها حتی به بیش از ۱۰ تا ۳۰ درصد در ماه قبل نیز می رسد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران آموزش با وجود افزایش همچنان کمترین میزان تورم و دخانیات نیز علی رقم کاهش یکباره ۳۰ درصدی تورم بیشترین مقدار را در سبد کالای مهرماه ماه به خود اختصاص داده اند.

جزییات نرخ تورم در سبد کالای شهریورماه بر پایه سال ۱۳۹۰

*خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات

نرخ تورم این گروه در سبد کالای مصرفی با کاهش دو درصدی به ۵۳.۷ درصد در مهرماه رسید این در حالی است که تورم نقطه به نقطه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه از ۵۱.۹ درصد به ۴۶.۷ کاهش یافته است.

شاخص کل قیمت ها نیز در این گروه با افزایش نسبت به ماه قبل از آن به ۲۱۳.۹رسید.

*خوراکی ها و آشامیدنی ها

۲۱۲.۵ شاخص رشد یافته این گروه در مهر است.

تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل در کالاهای خوراکی و آشامیدنی همچنین تورم نقطه به نقطه در مهرماه کاهش یافته و به ترتیب به۵۲.۸ و ۴۶.۵ تنزل کرد.

*خوراکی ها

رشد سطح قیمت ها در گروه خوراکی ها از ۵۲.۱ در شهریور به ۵۲ در مهررسید.

تغییرات قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش چهار درصدی به ۵۲ و شاخص کل قیمت ها برای این گروه ۲۱۱.۶ بوده است.

*دخانیات

دخانیات متورم ترین قلم از سبد کالای مصرفی مردم است که با طی روندی رو به رشد در چند ماه اخیز به تورم ۱۰۵.۱ درصدی در شهریورماه رسیده بود اما با کاهش بیش از پنج درصدی به ۹۹.۷ درصد کاهش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با یکباره ۳۰ درصدی نسبت به ماه قبل به ۵۴.۶ رسید همچنین شاخص کل برای این گروه ۲۹۱.۶ بوده است.

*نان و غلات

تورم نان و غلات با کاهش کمتر از یک درصدی به ۴۳.۸ درصد رسید که تورم نقطه به نقطه در این گروه نیز با کاهش حدود هفت درصدی ۳۱.۲ گزارش شده است.

شاخص کلی نیز برای نان و غلات با رشد کمی به ۱۸۱.۳ افزایش یافت.

*گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن

شاخص کل برای گروه گوشتی با افزایش از ۲۰۳.۷ در شهریور به ۲۰۷.۸ رسید.

اما همانطوری که افزایش سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل با رشد بیش از ۲.۵ درصدی در شهریور به ۳۶.۹ افزایش یافته بود در مهر ماه نیز با افزایش حدود سه درصدی به۳۹.۷ رسید. این در حالی است که تورم دوازده ماه منتهی به ماه جاری با کاهش کمتر از یک درصدی به ۴۵.۶درصد کاهش یافت.

*گوشت قرمز و گوشت ماکیان

۲۰۳.۵شاخص کل قیمت در این گروه گوشتی در اولین ماه پاییز است.

همچنین تورم شهری و تورم نقطه به نقطه گوشت قرمز و ماکیان نیز به ترتیب به ۴۲.۹ و ۳۹درصد است. که نشان دهنده افزایش تورم نقطه به نقطه آن نسبت به ماه قبل از آن است.

*ماهی ها و صدف داران

کاهش شش رقمی تورم نقطه به نقطه به ۴۳.۸ درصد همچنین کاهش سه درصدی تورم شهری به ۶۴.۷ درصد نتیجه بررسی افزایش سطح قیمت ها در این کالاهای دریایی است.

شاخص کل برای ماهی ها و صدف داران نیز۲۳۷.۵ در مهرماه ماه گزارش شده است.

*شیر، پنیر و تخم مرغ

تورم در این گروه روند کاهشی داشته است. بر این اساس تورم در هر دو بخش شهری و نقطه به نقطه با کاهش نسبت به ماه قبل به ترتیب از ۵۱.۳به ۴۸.۶ و از ۳۴.۹ به ۲۴.۴کاهش یافت.

اما شاخص کل در این قلم از سبد کالا با رشد نسبت به شهریورماه از ۲۰۱.۹ افزایش یافته است.

*روغن ها و چربی ها

۵۵.۶ تورم نقطه به نقطه و ۲۲۶.۸ شاخص قیمت در روغن و چربی در ماه ابتدایی پاییز است. این در حالی است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به این ماه در این گروه ۵۸.۴ بوده که بیانگر افزایش نسبت به ماه قبل است.

*میوه و خشکبار

سطح قیمت ها در این بخش از کالاها با رشد سه درصدی مواجه بوده و به ۶۰.۹ افزایش یافته است.

این در حالی است که با تفاوت حدود ۱۰درصدی بین تورم شهری و نقطه به نقطه، سطح قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته به با کاهش ۹ درصدی به ۷۰.۴ کاهش یافته است.

همچنین شاخص قیمت در گروه میوه و خشکبار برای مهر حدود ۲۳۵.۸ بود.

*سبزیجات (سبزی و حبوبات)

تورم بیش از ۷۸درصدی برای این گروه است که روند رو به رشدی را نسبت به ماه های قبل ادامه داده تا جایی که تورم نقطه به نقطه برای آن به بیش از ۸۷.۶ افزایش یافته است.

شاخص کل نیز با افزایش به ۲۸۶ در ماه گذشته رسید.

*قند، شکر و شیرینی ها (شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی)

تورم شهری و نقطه به نقطه در این گروه نسبت به ماه قبل از ماه مورد بررسی به ترتیب به ۳۸.۴ افزایش و ۳۹.۶ کاهش یافت.

*چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه (نوشابه های غیرالکلی)

۲۳۵.۲ شاخص افزایش یافته قیمت در این بخش در ماه قبل است.

در حالی که تورم نقطه به نقطه در این گروه با کاهش ۲۰ درصدی به ۵۵رسید نرخ تورم شهری با کاهش کمتر از یک درصدی حدود ۷۳.۷ شد.

*کالاهای غیر خوراکی و خدمات

نرخ تورم برای این بخش در ماه گذشته ۲۹.۶ و شاخص حدود ۱۵۸.۴ بوده است، همچنین تورم نقطه به نقطه در کالاهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل در ۲۶.۵ ثابت مانده است.

*پوشاک و کفش

سطح قیمت ها در پوشاک و کفش با رشد نسبت به ماه قبل به ۴۸.۴ در مهرماه افزایش یافت. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه نیز با کاهش مواجه بوده و به ۴۴.۳ رسیده است. همچنین شاخص کل در این بخش ۱۹۵ است.

*مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

اما تورم این گروه در مجموع نسبت به کاه قبل ثابت مانده و ۱۹.۱ بوده است.

تورم نقطه به نقطه و شاخص کل برای مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز در ماه گذشته به ترتیب ۱۷.۶ و ۱۴۳.۳ بوده است.

*مسکن

شاخص قیمت برای مسکن از ۱۴۳.۷ به ۱۴۵ در مهر افزایش یافت. این در حالی است که نرخ تورم در این گروه با رشد به ۲۰.۷ و تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش به ۲۰.۷ رسیده است.

*اجاره

در مهر ماه تورم اجاره بها به ۲۰.۵درصد افزایش یافته در حالی که تورم نقطه به نقطه با کاهش به ۲۰.۱ و شاخص کل نیز به ۱۴۴.۴ رسیده است.

*آب، برق و سوخت

۱۳۲.۹شاخص کل برای این بخش از سبد مصرفی خانوارها در ماه قبل است، اما تورم در این گروه با کاهش حدود یک و نیم درصدی به۱۱ درصد نزول یافته است.

*مبلمان و لوازم خانوادگی

نرخ تورم در این گروه با رشد نسبت به شهریور ماه به۵۹.۳ درصد رسید هر چند که تورم نقطه به نقطه برای آن با کاهش بیش از ۱۳ درصدی به درصدی ۴۸.۳ اعلام شده است.

این در حالی است که شاخص این قلم از کالا نیزبه ۲۰۳.۴ افزایش یافته است.

*بهداشت و درمان

۳۴.۸ درصد سهم بهداشت و درمان از تورم برای مردم کشور در مهر ماه است.

تورم نقطه به نقطه همچنین شاخص کل قیمت ها نیز برای بهداشت و درمان درمهرماه ماه به ترتیب ۴۰.۶ و ۱۷۶.۷ است.

*حمل ونقل

سطح قیمت ها برای حمل و نقل در مهرماه به۳۹.۵ درصد افزایش یافت.

همچنین تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش هشت درصدی به ۳۵.۸و شاخص کل به ۱۶۵.۵ افزایش یافت.

*ارتباطات

۱۲۲ شاخص رشد یافته ارتباطات برای ماه قبل است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه این گروه با کاهش از ۱۴.۷ به ۱۲.۹ و تورم شهری نیز با افزایش به۱۳.۲ صعود کرده است.

*تفریح و فرهنگ

تورم در گروه تفریح و فرهنگ با افزایش به ۵۰.۲ و شاخص کل به ۱۸۷.۷ رسید.

افزایش سطح قیمت ها در این گروه نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۱.۷ درصد کاهش یافت.

*آموزش

آموزش از آن قلم کالاهای مصرفی است که در ماه های اخیر دچار نوسان قیمت چندانی نشده و همواره در رنج ۱۰ درصدی تورم مانده بود اما در مهرماه با افزایش تورم مواجه بوده و به ۱۱ رسیده است.

تورم نقطه به نقطه این گروه نیزبا افزایش سه درصدی به ۱۵.۸ رسیده است.

*هتل و رستوران

۱۷۹.۸ شاخص قیمت ها و ۳۸.۷نرخ تورم در گروه هتل ها و رستوران ها در شهریور ماه بوده که در هر دو مورد رشد وجود دارد.

*کالاها و خدمات متفرقه

نرخ تورم در این گروه درهفتمین ماه سال کاهش یافت و از ۴۸.۸ به ۴۴.۶ رسید. تورم نقطه به نقطه و شاخص کل در این گروه نیز ۱۷.۹ و ۱۸۱.۷است.

*کالاها

تورم در گروه کالاها و خدمات بدون در نظر گرفتن تورم خدمات با کاهش به ۴۸ رسید این در حالی است که نرخ تورم در خدمات نیز با رشد نسبت به ماه قبل به ۲۳.۳ بوده است.

تورم نقطه به نقطه برای این دو قلم نیز شامل ۳۷ برای کالا و ۲۳.۴ برای خدمات بوده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات