فراتر از دید مخاطبت حرکت کن:

بانک های دولتی وخصوصی در سال های اخیر حجم وسیعی از فضای تبلیغاتی رسانه ای و محیطی کشور را به خود اختصاص داده اند به گونه ای که تحولی در حجم و نحوه تبلیغات این بانکها بوجود آمده است واین افزایش حجم تبلیغات عاملی است برای بهبود روز افزون ارائه خدمات بانکی عمده تبلیغات رسانه های کشور به بانک ها  اختصاص داردو یکی از دلایل این امر فضای رقابتی بوجود آمده در این بازار است که با تاسیس بانک های جدید این فضای رقابتی افزایش یافته است.

در چند سال گذشته با تغییر رویکرد تبلیغات بانکی از سوی شرکتهای تبلیغاتی بازار هدف بانکها مشخص شد و از طریق مشاوران عرصه تبلیغات و ارتباطات به آسیب شناسی تبلیغات بانکی و میزان اثر بخشی آن پرداخته شده است.

امروزه وجه تمایز بانک ها در خدمات آنهاست و اینکه این خدمات را چگونه بتوانند در تبلیغات نشان بدهند بسیار مهم است. آیا می خواهند مردم را با خدمات بانک آشنا کنند یا صرفا جرقه ای را در ذهن ها بوجود آورند؟

بانکهای خصوصی و بعضا" دولتی در بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی، گام های بزرگ و محکمی بر می دارند وگاها در صدد ایجاد جرقه در اذهان عمومی می باشند لذا با رویکرد جدید تبلیغات بانکی در کنار رسالت خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی، در مقوله های مختلف ورود پیدا کرده و جایگاه فرهنگی- اجتماعی موثر و به یادماندنی را ایجاد کرده اند.

برخی از نهاد های توانسته اند گام های موثری در این جهت بردارند که در این میان می توان به بانک های خصوصی فعال در عرصه بانکداری اسلامی هستند اشاره کرد، این نهادها با نگاه ویژه به امر مقدس مدرسه سازی و اعتلای فرهنگ، دانش و انجام رسالت و مسئولیت های اجتماعی از طریق تبلیغات، گامی موثر در پیشرفت و آبادانی کشور برداشته اند و در بسترسازی برای پرورش نسلهای آینده نقش فعالی را ایفا کرده اند.

استفاده از تصاویر کودکان شادی که شاهد ساخت و ساز مدرسه در محیط زندگی خود هستند تداعی کننده مسئولیت اجتماعی این بانک های خصوصی در قبال کودکان مناطق آسیب دیده و محروم کشور می باشد.

اکنون به جرات می توان گفت در روند خلق یک جریان ارتباط تبلیغاتی، طراح پیام های بانکی فراتر از دید مخاطب پیامها را طراحی می نمایند و براساس اصل پویایی حاکم بر علوم ارتباطات جمعی از فرهنگ تبلیغاتی مخاطب که در حال تحول است عقب نمی مانند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات