بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم مهرماه در روستاها به ۴۲.۵ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ درصد بیشتر شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در روستاها ۶.۳ درصد بالاتر از شهرهاست.

به گزارش افکارنیوز ، مرکز آمار ایران گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در مهر ماه سال ۱۳۹۲ را منتشر کرد که بر اساس آن شاخص کل (بر مبنای سال ۱۳۸۱) در مهر ماه سال ۱۳۹۲ عدد ۸۱۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۱.۷ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۶ درصد افزایش نشان می دهد.

درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۹۲، نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ، ۴۲.۵ درصد است. این نرخ در ماه گذشته ۴۲.۳ درصد بوده است.

بنا بر این گزارش، شاخص گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۱۱۳۲.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل در این گروه به ۴۷.۵ درصد رسیده است.

شاخص گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در مهر ماه ۱۳۹۲ به رقم ۵۷۳.۸ رسید که ۰.۹ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد. میزان افزایش این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۹.۳ درصد و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۳۵.۸ درصد است.

مرکز آمار ایران پیشتر نرخ تورم شهری را در مهرماه ۳۶.۲ درصد اعلام کرده بود و بانک مرکزی نیز این نرخ را ۴۰.۴ درصد گزارش کرد.

جزئیات جداول مرکز آمار ایران از تورم در روستاها در مهرماه امسال به شرح زیر است:

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات