وزیر نیرو با اعلام بررسی های ویژه در دولت به منظور تامین آب و برق پروژه های مسکن مهر گفت: با تامین اعتبارات مورد نیاز، سرمایه گذاری های لازم در این خصوص صورت می گیرد اما تاکنون ۶۰ درصد انشعابات برق و ۴۵ درصد آب و فاضلاب طرح های مسکن مهر تحویل شده است.

به گزارش افکارنیوز ، حمید چیت چیان درباره آخرین اقدامات و برنامه های وزارت نیرو برای تامین آب و برق مورد نیاز در پروژه های مسکن مهر گفت: در دو جلسه اخیر هیئت دولت درباره طرح مسکن مهر بحث مفصلی انجام شد. در بخش اقدامات وزارت نیرو قرار بود منابعی را دریافت کند و از این طریق برای تامین آب و برق مورد نیاز طرح ها سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد.

وزیر نیرو اظهار داشت: خوشبختانه در بخش برق ۶۰ درصد از کل اقدامات در پروژه های مسکن مهر به انجام رسیده است و در بخش آب و فاضلاب نیز ۴۵ درصد کل اقدامات نهایی شد. با تامین منابع از سوی دولت وزارت نیرو قادر خواهد بود که مابقی تعهدات خود در این بخش را نیز به انجام برساند.

چیت چیان ادامه داد: در این زمینه پیگیری های لازم در حال انجام است و برنامه ریزی ها به نحوی است که همزمان با پیشرفت پروژه های مسکن مهر، انشعابات آب و برق نیز آماده شود.

وی میزان استحصال آب از منابع موجود آبی کشور از طریق سدها را بیش از ۶۰ درصد دانست و بیان داشت: امیدواریم از طریق سدهایی که در دست احداث داریم بتوانیم این رقم را بهبود ببخشیم. غیر از موارد معدودی، سایر موارد مربوط به بهره برداری و استحصال کامل آب از طریق سدهای موجود و همچنین پروژه های در دست احداث انجام خواهد شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات